Vinterrug

KWS Vinetto

 • Stabil højtydende hybrid på alle jordtyper
 • Lav modtagelighed for meldrøjere
 • Høj vinterfasthed
 • Høj stråstyrke

Se produktark

KWS Berado

 • Ny generation hybrid med højt udbytte
 • Høj vinterfasthed
 • Høj stråstyrke
 • Lav modtagelighed for meldrøjere

Se produktark

Helltop

 • Stabilt udbyttepotentiale - biogas og foder
 • Stråstyrke i særklasse
 • God sundhed
 • Exceptionel foderværdi - højt proteinindhold og lav
 • viskositet. Lavt indhold af arabinoxylaner
 • Høj vinterfasthed

Se produktark