Vinterhvede

Informer

 • Blandt markedets absolut højstydende sorter
 • Blandt markedets sundeste sorter
 • Allround sort til alle jordtyper
 • Meget højt proteinudbytte
 • Højt faldtal - lav tendens til aksspirring
 • Stærk sort til både foder og brød

Se produktark

Momentum

 • Ny højtydende foderhvede
 • Blandt markedets sundeste sorter
 • Bredt såvindue - velegnet også som 2. års hvede
 • Buskningstype - kendetegnet ved udvikling af mange
  sideskud og aks

Se produktark

Chevignon

 • Markedets tidligste sort til høst
 • Lav modtagelighed for svampe
 • Velegnet som 2. års hvede
 • God kernekvalitet - er pt i test for brødhvede
 • Højtydende og robust

Se produktark

Torp

 • Robust sort med højt proteinindhold
 • Kan dyrkes på alle jordtyper, dog ikke velegnet på vandlidende arealer
 • Resistent mod kornmosaikvirus
 • Egner sig godt til tidlig såning
 • Enkeltakstype - kendetegnet ved åben vækst og mange store kerner pr. aks
 • Stærkt strå

Se produktark

Kalmar

 • Velegnet på alle jordtyper
 • Resistent mod hvedegalmyg
 • Høj vinterfasthed
 • Buskningstype - kendetegnet ved udvikling af mange sideskud og aks

Se produktark

Ohio

 • Højt udbyttepotentiale
 • Højt proteinindhold - højt proteinudbytte
 • Velegnet til hjemmeblanderen
 • Blandt markedets sundeste sorter
 • Langt men stærkt strå
 • Tolerant for knækkefodssyge

Se produktark

Elixer

 • Stærk sort til vandlidende arealer
 • Stabil robust vinterhvede med god allround sundhed
 • Velegnet til sen såning
 • Stabilt udbyttepotentiale

Se produktark

KWS Lili

 • Anerkendt brødhvede
 • Stabilt udbytte
 • God kernekvalitet og højt stabilt faldtal
 • Kort stift strå

Se produktark

Sortsblanding - Informer, Chevignon og Ohio

 • En stærk "cocktail" til opfodring
 • Kombinerer robusthed, sundhed og stråstyrke
 • Kombinerer høje udbytter i hkg og protein

Se produktark