Mellem- og efterafgrøder

Blågul MFO-Blanding

 • Høj reduktionseffekt på roenematoder
 • Hurtig og god dækkende vækst
 • Kan opfylde alle efterafgrødetyperOVERSIGT

MFO 90-10 Blanding

 • Høj reduktionseffekt på roenematoder
 • Hurtig og kraftig vækst
 • Stor bladmasse
 • Kan opfylde alle efterafgrødetyper

Guillotine

 • Høj reduktion af roenematoder (resistenskarakter 1)
 • Hurtig og dækkende vækst
 • Stor bladmasse
 • Dyb rodvækst
 • Høj kvælstof optagelse

Atlantis

 • Høj reduktion af nematoder, da sorten er dobbelresistent
 • Reduktionseffekt på både roecystenematoder, rodgallene-matoder og fritlevende nematoder
 • Hurtig og dækkende vækst
 • Dyb rodvækst
 • Høj kvælstofoptagelse
 • Blomstrer til den sene side og bruger derfor energien på blad-, stængel- og rodvækst

Siletina

 • Hurtig og kraftig vækst
 • Stor bladmasse
 • Dyb rodvækst
 • Høj kvælstofoptagelse

Efterafgrøde græs - til etablering i majs

 • Høj vinterfasthed
 • Kan opfylde alle efterafgrødetyper

Efterafgrøde græs - til udlæg i korn

 • Langsom svag vækst indtil høst af hovedafgrøden
 • Hurtig dækkende vækst efter hørt af kornafgrøder
 • Høj vinterfasthed
 • Kan opfylde alle efterafgrødetype

AG MFO BI-VEJEN

BI-VEJEN er en kombiblanding, der er designet, så den kan anvendes både som MFO-blomsterbrak og som MFO-bestøverbrak. BI-VEJEN er sammensat af arter, der blomstrer henover en lang periode, således at bier og insekter vil få gavn af den både sommer og efterår. Der er tilstræbt en mængdemæssig afbalancering af de forskellige arter både med hensyn til frøstørrelse og vækstrytme. Som tillæg vil fugle og dyr få gavn af planternes frø efter afblomstring. Når du vælger BI-VEJEN vil du få en flot bestand af hvidlige, gule, lyseblå, blå og lyserøde farver.

ALLROUND - VILDTBLANDING

En alsidig sammensat vildtblanding dersikrer foderforsyning for flest mulige dyr, fra insek-ter og fugle til råvildt.Ved en god etablering og under optimale forhold kan Allround Vildtblanding holde i 2 år. Ofte vil en afslåning om foråret i andet brugsår være nyttig. Man skal dog ikke ødelægge de rede-skjul, som er etableret.