Vårsæd

Danish Agro tilbyder et stærkt sortiment af vårsæd og ­efterafgrøder, som er dyrknings- og afsætningsikre sorter.

Gode råd til dit valg af sort

Når du skal vælge vårsædssort, anbefaler vi dig at vurdere sorten ud fra følgende:

 • Er sorten afsætningssikker?
  Inden for hver art er det vigtigt at vælge en sort, som er afsætningssikker i kraft af gode kvalitetsegenskaber. Malterier, møllerier og grynproducenter har særlige kvalitetskrav. 

  NYHED: Køber du maltbygegnede sorter hos os, aftager vi også din maltbyg efterfølgende, hvis den opfylder  kvalitetskravene til maltbyg. Det giver dig en tryghed og sikkerhed

 • Er sorten dyrkningssikker?
  Vurdér sorten ud fra hvor stabilt udbytte, den har haft over flere år, samt hvordan dens stråstyrke ift. nedknækning af strå og aks er.

 • Er sorten velafprøvet i markforsøg?
  Vælg en sort som har været afprøvet i flere år både i landsforsøgene og i de supplerende forsøg. Så kan du bedre vurdere, om sorten giver stabile resultater. 

Derudover anbefaler vi, at du gøder din vårsæd optimalt, ift. hvad planten skal bruge. Så opnår du den bedste kvalitet.

Vårsædssortiment

Vi har et stærkt sortiment af både konventionelt og økologisk vårsæd og efterafgrøder. Læs mere om sorternes dyrkningsegenskaber i produktioninformationen her til højre.

Konventionelle vårsædssorter:

Vårbyg:
Sortsvalg af vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmuligheder. Når der vælges maltbygsort er det vigtig at overveje, om afsætningen er til danske eller udenlandske malterier. Både danske og udenlandske malterier efterspørger vores sorter Skyway og Laureate. Derudover tilbyder vi Stairway, sortsblanding, RGT Planet, Feedway, Firefox..

Vårhvede: 
Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper. På lettere jordtyper bør der være mulighed for vanding. Vårhvede er generelt mere stråstiv end vårbyg. Vårhvede har en åben vækst, og derfor er konkurrenceevnen overfor ukrudt mindre god. Danish Agro tilbyder bl.a. de stabile sorter Thorus og Quarna.

Markært:
Danish Agro tilbyder en række forkskellige markært-sorter, bl.a. Ingrid og Javlo.

Havre:
Vi tilbyder bl.a. sorterne Symphony og Dominik.

Hestebønner:
Danish Agro tilbyder bl.a sorterne Lynx, Daisy og Fuego.

Græsefterafgrøder:
Vi tilbyder bl.a. Sildig almindelig rajgræs (i korn og majs), Hundegræs (i korn og majs) og Rødsvingel (i korn).

Økologiske vårsædssorter:

Læs mere her

Kontakt

Kontakt vores salgskonsulenter på tlf. 7215 8000 og hør nærmere om vores vårsædssortiment.