BOOK ET GRATIS SPECIALISTBESØG

Vores specialister står klar, hvis du har brug for faglig sparring, gode råd m.v. omkring din bedrift.

 

 • Et besøg er gratis, helt uforpligtende og varer ca. 1 time

 • Vi gennemgår muligheder og udfordringer på din bedrift

 • Efter besøget sender vores specialist et oplæg til handleplan


Herunder finder du nogle eksempler på hvad et specialistbesøg kan indeholde for de enkelte produktområder:

Svinefoder:
 

 • Drøftelse af indsatsområder der kan medføre værditilvækst
 • Gennemgang af E-kontrol rapporten
 • Introduktion til Danish Agros Grisefokus koncept
 • Indblik i fordelene ved at skifte til zinkfri fravænningsfoder til smågrise
   

Kvægfoder:
 

 • Drøftelse af tiltag der kan forbedre dine produktionsresultater
 • Sparring omkring vitamin- og mineralblandinger
 • Introduktion til muligheden for grovfoderanalyser
 • Generel optimering af foderblandinger
   

Fjerkræfoder:
 

 • Gennemgang af besætning og produktionsresultater
 • Råvareafdækning
 • Korrekt brug af blandinger
 • Gennemgang af markedsudviklingen
 • Optimering af foderindkøb og afsætning af afgrøder
   

Planteavl:
 

 • Gennemgang af aktuelle sorter
 • Vejledning omkring planteværnsløsninger
 • Håndtering af afgrøder under og efter høst
 • Muligheder for konceptavl/kvalitetsafgrøder til at skabe merværdi
   

Økologi:
 

 • Kom godt i gang - hvis du overvejer omlægning til økologi
 • Input/oplæg til markplan
 • Staldgennemgang med fokus på optimering
 • Drøftelse af markedsudviklingen og tendenser
   

Energi:
 

 • Gennemgang af diesel- og fyringsolieforbrug og evt. andre energikilder
 • Gennemgang af maskinpark og udarbejdelse af smøreplaner
 • Muligheder for lån af olietank og fjernpejlingsudstyr
 • Hør om Landmandsaftalen / kortaftalen med Circle K
 • Opfølgning med forslag til totalløsning  samt et tilbud fra Danish Agro
   

Farm Supply – Farm in Time:
 

 • Gennemgang af dit farm supply forbrug og behov, afhængig af besætningstype
 • Hør om mulighederne for en Farm in Time ordning hvor indkøbet sættes i system med fast rammeaftale
 • Du sparer tid med faste leveringer
 • Frihed til at justere ordren før levering
 • Konkurrencedygtige priser og bonusordning