Optimér VÆRDISKABELSEN PÅ DIN BEDRIFT

Vores specialister står klar, hvis du har brug for faglig sparring, gode råd m.v.


Med et specialistbesøg tilbyder vi faglig sparring med udgangspunkt i dine aktuelle behov. Vi gennemgår muligheder og udfordringer på din bedrift, og kommer med konkrete forslag til optimering. Et besøg er gratis, uforpligtende og varer ca. en time.

Herunder finder du nogle eksempler på hvad et specialistbesøg kan indeholde for de enkelte produktområder:


Svinefoder:

 • Drøftelse af indsatsområder der kan medføre værditilvækst
 • Gennemgang af E-kontrol rapporten
 • Introduktion til Danish Agros Grisefokus koncept
 • Indblik i fordelene ved at skifte til zinkfri fravænningsfoder til smågrise

Kvægfoder:

 • Drøftelse af tiltag der kan forbedre dine produktionsresultater
 • Sparring omkring vitamin- og mineralblandinger
 • Introduktion til muligheden for grovfoderanalyser
 • Generel optimering af foderblandinger

Fjerkræfoder:

 • Gennemgang af besætning og produktionsresultater
 • Råvareafdækning
 • Korrekt brug af blandinger
 • Gennemgang af markedsudviklingen
 • Optimering af foderindkøb og afsætning af afgrøder

Planteavl:

 • Gennemgang af aktuelle sorter
 • Vejledning omkring planteværnsløsninger
 • Håndtering af afgrøder under og efter høst
 • Muligheder for konceptavl/kvalitetsafgrøder til at skabe merværdi

Økologi:

 • Kom godt i gang - hvis du overvejer omlægning til økologi
 • Input/oplæg til markplan
 • Staldgennemgang med fokus på optimering
 • Drøftelse af markedsudviklingen og tendenser

Energi:

 • Gennemgang af diesel- og fyringsolieforbrug og evt. andre energikilder
 • Gennemgang af maskinpark og udarbejdelse af smøreplaner
 • Muligheder for lån af olietank og fjernpejlingsudstyr
 • Hør om Landmandsaftalen / kortaftalen med Circle K
 • Opfølgning med forslag til totalløsning samt et tilbud fra Danish Agro