Torp giver et højt udbytte og er nem at høste

Planteavler og svineproducent Niels Ladegaard Jensen, Thomasminde ved Frederica, har vinterhveden Torp for 2. år i træk.

Sund og robust vinterhvede

Niels Ladegaard Jensen, Thomasminde nær Fredericia, er planteavler med 450 ha jord og har en svineproduktion på 15.000 slagtesvin fra 7 kg. Slagtesvinene fodres med hjemmeblandet foder. På Thomasminde dyrkes vinterhvede, vinter- og vårbyg, rug, spinat, rajgræs og havre til fremavl. 

Niels Ladegaard Jensen har de sidste to år haft sorten Torp - sidste år havde han 100 ha og i år har han 70 ha.

Han fremhæver følgende egenskaber ved Torp:

  • Torps høje udbytte
  • Sorten er nem at høste, fordi den er stråstiv.
  • Den er god at så tidligt, da den ikke stikker for meget af i efteråret, hvis man f.eks. har efterafgrøder.
  • Den er vinterstærk.

Niels Ladegaard Jensen bruger vinterhveden til sit hjemmeblandede foder. Han dyrker Torp på en jordtype JB 6-7.

Han forventer, at sorten i år på baggrund af den ekstra gødningstildeling vil kvittere med et højere proteinniveau.  

Landmandserfaringer

Niels Ladegaard Jensen deltager også i Nordic Seeds projekt Landmandserfaringer, hvor en række landmænd afprøver udvalgte vinterhvedesorter i storparcelforsøg. Niels Ladegaard Jensen deltager i projektet for at finde ud af, hvordan sorterne præstere i lokale forsøg. Du kan læse mere her om hans erfaringer indtil nu.

Kontakt

Ønsker du at høre mere om vores Torp vinterhvede, så kontakt vores salgs- og produktkonsulenter på tlf. 72 15 80 00.

Du kan også læse mere om vores vinterhvedesorter her.