Såsæd

Danish Agro er en af de førende leverandører af certificeret sædekorn til dansk landbrug samt til vores samhandelspartnere.


Fordele ved såsæd fra Danish Agro

  • Certificeret såsæd - din garanti for ensartethed, sortsrenhed og korrekt bejdsning.
  • Sikker og fleksibel produktion på tre moderne såsædsrenserier som er geografisk godt placeret mht. fremavlere og distribution til landbruget
  • Egen forædling via vores datterselskab Nordic Seed
  • Kort forbindelse mellem forædling og landbruget - sikrer sorter som til stadighed lever op til de øgede krav til kvaliteter og dyrkningsegenskaber

Topsorter i vår- og vintersåsæd

Generelt tilbyder vi et bredt sortiment af afsætningssikre topsorter i vår- og vintersåsæd fra vores forædlingsvirksomhed Nordic Seed samt udenlandske forædlere. Vi har mange nye og lovende sorter i opformering, som skal være med til at sikre sunde og udbytterige sorter i fremtiden. 

Tidlig levering af primært vintersåsæd er et must for mange landmænd, og derfor har Danish Agro en strategisk såsædsproduktion og dygtig transportplanlægning, som gør dette muligt.

Certificeret såsæd 

Din garanti, din tryghed og et bidrag til dit dækningsbidrag. De danske kvalitetsnormer for certificeret såsæd er højere end EU-normen. Dette betyder, at du er sikret kvalitetsudsæd på et meget højt niveau, når du køber dansk certificeret udsæt. Alle kvalitetsnormer kontrolleres af plantedirektoratet.

Derudover er det danske certificerede sædekorn garanti for:

  • Ingen udsædsbårne sygdomme (bejdsning eller bejdsebehovsanalyse)
  • Høj tusindkorns vægt
  • Automatisk indbetaling af forædlerafgift og dermed nye sorter også i fremtiden
  • Automatisk erstatning til dig, hvis normer ikke er overholdt.

Celestbejdse

Vinterhvede med Celestbejdse giver ekstra værdi, og det har nogle klare dyrkningsmæssige fordele at anvende Celestbejdset vinterhvede. Kontakt vores salgs- og produktkonsulenter på tlf. 72 15 80 00 og hør nærmere om Celestbejdse.