Konceptavl

Danish Agro indgår løbende aftaler med landmænd om konceptavl. Konceptavlerne sælger korn til Danish Agro og får en særlig merpris, fordi de kan garantere fuld sporbarhed fra mark til forbruger.

Fordele ved konceptavl

  • Gode afsætningsmuligheder: De danske møller vil helst anvende korn af dansk oprindelse til deres mel- og grynproduktion, da de ved, at de danske landmænd kan producere korn af særdeles god kvalitet. Samtidig er der meget stor fokus på fødevaresikkerhed. Her ved møllerne, at dansk landbrug kan være med til at sikre en fuld sporbarhed fra jord til bord. Derfor er der gode afsætningsmuligheder for dansk brødkorn. Dette udmønter sig i attraktive konceptavlstillæg i forhold til afregning som almindeligt foderkorn.
  • Mange dyrkningsmuligheder: Danish Agro tilbyder konceptavl på brødhvede (vinterhvede og vårhvede), brødrug samt grynhavre.

I Danish Agro har vi et stigende antal kunder som vælger konceptavl. Hos Klitgaard Agro A/S i Vendsyssel satser man nu på vårhvede til brød for at stabilisere sædskiftet og sprede risikoen i planteavlen. Effektivt Landbrug bragte en artikel om Klitgaard Agro som kan læses ved at klikke her.

Kvalitetskrav til brødkorn

  • Kornet skal være ”gode sunde varer”, velrenset og fri for iblanding af andre kornarter.
  • Derudover skal kornet overholde de til enhver tid gældende forordninger og bekendtgørelser samt de grænseværdierne for peticidrester, tungmetaller, fusarium og toksiner, som er fastsat af Foreningen af Danske Handelsmøller.
  • Ingen vækstregulering og kemisk nedvisning: Korn bestemt for melproduktion skal være dyrket uden brug af nogen form for vækstregulering samt kemisk nedvisning. Det er muligt at ansøge om forhøjet kvælstofkvote til både vårhvede og vinterhvede på et areal indtil 43.000 ha. Hvis ikke hele arealet er ansøgt, vil restmængden blive omfordelt til de andre ansøgere.


Før kvælstofnormen kan benyttes skal følgende betingelser være opfyldt:

  • I mindst 1 af 2 år foregående år skal der have været dyrket en godkendt brødhvedesort, hvor kvælstofnormen kunne være benyttet. Hveden skal være leveret til grovvare- eller møllevirksomhed og opfylde kravene med henblik på brødfremstilling. Ovenstående skal kunne dokumenteres ved hjælp af kvittering eller kontrakt. Ud over sorten skal der oplyses den leverede mængde, proteinindhold, faldtal og hektolitervægten. På nyerhvervede arealer kan dokumentationen bruges fra tidligere bruger.

Sådan kommer du i gang

  • Kontakt din lokale Danish Agro afdeling, som vil hjælpe dig i gang eller ring til vores kundeservice på tlf. 72 15 80 00.
  • Som udgangspunkt kan alle som vil dyrke rug, hvede eller havre som konceptavl gå i gang med det samme.