Erklæring om bæredygtighed

Danish Agro leverer bæredygtigt raps til biodiesel-produktion.

Certificeret leverandør af bæredygtig raps

Danish Agro er fra den 13. juli 2012 certificeret som leverandør af bæredygtigt raps til biodiesel-industrien gennem en REDcert EU-certificering. Certificeringen sikrer, at rapsen er dyrket på bæredygtige landbrugsarealer.

REDcert EU-certificeringen dokumenterer blandt andet, at der ikke er indvundet nyt landbrugsjord til dyrkning af rapsen. Alle de landbrugsarealer, som Danish Agro modtager raps fra, kan påvises som minimum at have været brugt til planteavl siden 2007.

Danish Agro er en af Danmarks største leverandører af raps til biodiesel-produktion.

Læs mere om REDcert EU-certificeringen her


Nedenfor kan du kan hente de to artikler i Direktiv 2009/28EF, der refereres til i erklæringen om bæredygtighed:

Artikel 17: Bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Artikel 19: Beregning af drivhusgaseffekten af biobrændstoffer og flydende biobrændsler