CSR

Strategisk fokus

Danish Agro koncernen har et erklæret mål om at vokse 10 % om året. Det er det, der skal til for at vi fortsat kan være en konkurrencedygtig partner til landbruget.

En konkurrencedygtig forretning

Vækst for Danish Agro er ikke et mål i sig selv. Væksten er midlet til at kunne opretholde en sund forretning i en indtjeningsmæssig presset branche. Danish Agro er et spejl af landbruget. Når landmændene bliver større og mere specialiserede skal vi kunne levere de ydelser, som landmændene efterspørger. Vi ser det som vores opgave, at kunne bidrage til at skabe de bedste betingelser for resultatskabelse og værditilvækst hos den enkelte landmand.

Forudsætningen for fortsat vækst er en sund økonomi i virksomheden. Det går vi ikke på kompromis med. Vi har et mål om, at etablere os størrelsesmæssigt i midten af de ti største grovvareselskaber i Europa, så vi kan opretholde vores internationale konkurrencekraft.

Fordele for kunder og ejere

Fokus på vækst og internationalisering har følgende fordele for Danish Agros kunder og ejere.

  • Konkurrencedygtige priser: Danish Agros øgede størrelse gør at vi kan måle os med de store internationale leverandører. Det sikrer konkurrencedygtige priser til fordel for de landmænd vi handler med.

  • International indtjening, lokal fordel: Gennem øget internationalisering kan vi nå ud til endnu flere landmænd med de produkter, som allerede handles på det danske marked. Det styrker den samlede indtjening og begrænser behovet for at øge overskuddet i Danmark. I dag hentes 75 % af koncernens indtjening udenfor de traditionelle danske grovvareaktiviteter.

  • Viden og specialisering: Ved at begå os internationalt og være i kontakt med mange tusinde landmænd hver dag skaber vi de bedste forudsætninger for at opbygge den viden og specialisering, der skal til for at servicere vores kunder bedst muligt.

  • Flere produkter af høj kvalitet: De brancher og produkter vi er involverede i tager afsæt i landmandens behov. Det er det, der er udgangspunktet, når vi f.eks. er aktive indenfor veterinær-medicin, energi, kornforædling eller lign. Jo flere produkter vi har med i tasken ud til landmanden, jo bedre samarbejdspartner kan vi være.