CSR

Om Danish Agro

Danish Agro koncernen består af mere end 100 agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter.

https://www.youtube.com/embed/CC9oyCt-HOA?rel=0&autoplay=1

En international grovvarekoncern

Danish Agro koncernen er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb af afgrøder fra landbruget.

Koncernen beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere og er ejet af 8.250 danske landmænd. Vores vigtigste opgave er at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder. Vores ejere og kunders behov er udgangspunktet for alle beslutninger.

Danish Agro blev etableret i 1901 som et lokalt andelsselskab. Talrige fusioner og opkøb har ført selskabet fra først lokal til regional, national og senest international aktør.

Modervirksomheden Danish Agro bygger i dag på en række stolte danske grovvareselskaber, som løbende er blevet en del af familien. Vi sætter en stor ære i at være en del af den danske andelsbevægelse, og vi går op i at drive vores virksomhed efter de oprindelige andelsprincipper. Vi er sat i verden for at fremme vores medlemmers økonomiske interesser på den bedst mulige måde.

Vision

Danish Agro har en vision om at være den foretrukne og mest betydende samarbejdspartner for landbruget i Skandinavien og Østersø-regionen. Det er nødvendigt for at kunne skabe størst mulig værditilvækst for den enkelte landmand. Det sikrer, at vi kan forsyne danske landmænd med kvalitetsprodukter og serviceydelser på konkurrencedygtige vilkår.

Mission

Vores mission er at forsyne danske og internationale landmænd med kvalitetsprodukter og serviceydelser på konkurrencedygtige vilkår samt opkøbe deres afgrøder med henblik på optimal videresalg.

Vores fokus - Cultivating Value

Cultivating Value er Danish Agro koncernens værdisætning, som vi forsøger at efterleve hver dag. For Danish Agro koncernen betyder ’Cultivating Value’, at vi har fokus på at skabe og sikre værditilvækst for vores kunder. Vi ’dyrker’ bogstaveligt talt værdi. Alle vores beslutninger tager sit afsæt i dette fokus.

På tværs af koncernen sætter vi en ære i, at tilbyde de produkter og ydelser, der skaber de bedste resultater for vores kunder. Vi ønsker, at udvikle vores medarbejdere, så de til enhver tid besidder en stor viden og erfaring, som kommer vores kunder til gode i dagligdagen. Danish Agro ønsker løbende at udvikle organisationen, så vi fortsat kan rådgive et mere og mere specialiseret landbrug.

"Cultivating" henviser til et ønske og en passion om at styrke, dyrke og udvikle konkrete produkter eller menneskelige egenskaber og viden.

"Value" henviser til den værditilvækst vi ønsker at se hos vores kunder, hvad enten det sker gennem konkrete resultater på den enkelte bedrift eller via styrket viden.

Baggrunden for at vores værdisætning optræder på engelsk skyldes, at vi gerne vil skabe en stærk koncernidentitet på tværs af landegrænser. Alt sammen noget, der i sidste ende gavner vores kunder.