CSR

« Tilbage


Strategisk fokus og hovedmål for 2018

07-02-2018

Danish Agro koncernen følger langsigtet koncernstrategi og har fastlagt hovedmål for 2018

I efteråret 2017 overtog Henning Haahr ansvaret som koncernchef i Danish Agro koncernen fra Christian Junker, der fratrådte efter 30 år i front. Danish Agros strategi har under Christian Junkers ledelse fokuseret på værdiskabelse for ejere og landmænd gennem vækst og udvikling med afsæt i en sund økonomi i koncernen. Det bliver der ifølge Henning Haahr ikke lavet om på under hans ledelse.
 
”Som ny koncernchef står jeg i spidsen for en videreudvikling af Danish Agros strategi, som tager sit afsæt i den kultur, strategi og retning, der allerede er sat for virksomheden. Vi skal fortsat tage del i den strukturelle tilpasning, der sker i landbrugsbranchen i Europa, så vi også i fremtiden kan være en effektiv og konkurrencedygtig samarbejdspartner for de landmænd, vi samarbejder med,” siger Henning Haahr.
 
”Det betyder, at vi har en strategi om at bevare relativ størrelse i forhold til leverandører og konkurrenter via vækst. Det er det, der sikrer kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Denne vækst sker dog kun på baggrund af en sund økonomi, og vi har et erklæret mål om vores finansielle nøgletal skal være i toppen blandt de europæiske grovvareselskaber,” siger Henning Haahr.
 
Når koncernchef Henning Haahr nævner fremtidige strategiske prioriteter er digitalisering et af fokusområderne i Danish Agro koncernens fremtidige strategi. 
 
”Landbrugssektoren befinder sig i en teknologisk udvikling, der går stærkt, og som skaber nye, spændende muligheder for den enkelte landmand. Det er en udvikling, der har potentialet til at skabe øget værditilvækst i landbruget, sikre bedre udbytter, større udnyttelse af råvarer samt fordele for miljøet,” siger Henning Haahr og fortsætter:
 
”Gennem fokus på digitalisering ønsker Danish Agro koncernen, at tage et ansvar i forhold til at sikre, at digitaliseringens mange muligheder kan gøre en positiv forskel for den enkelte landmand. Vi har ikke alle svarene, men vi vil aktivt – sammen med landmændene – udvikle løsninger, der skaber store fordele for alle landmænd, ” siger han.
 
For Henning Haahr er det vigtigste, at landmandens fordele er klart definerede i de digitaliserings-projekter, som Danish Agro koncernen ønsker at gå ind i fremadrettet.
 
”Vi er endnu ikke fast besluttet på en liste af konkrete digitale projekter endnu. Jeg ser både områder vi selv kan løfte internt og så ser jeg muligheder for fremtidige strategiske partnerskaber og/eller investeringer i selskaber, der har en specifik digital kompetence. Lige meget hvilken beslutning vi tager er udgangspunktet, at det skal give værdi for landmanden,” siger Henning Haahr.  
 
Hovedmål for 2018
Danish Agro koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2018. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal, ifølge Henning Haahr, trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet. Det vil sige, at 2018 bliver et konsolideringsår uden de store akkvisitioner.
 
”Indenfor grovvareaktiviteterne i både Danmark og internationalt vil fokus være på, at sikre at vi fortsat er en konkurrencedygtig partner til landmanden. Vi skal følge udviklingen i primærlandbruget og være effektive, udnytte flere synergier på tværs af selskaber samt tilbyde den viden og service, som landmanden efterspørger. Indenfor maskinhandel skal vi i 2018 sikre fremgang i de økonomiske resultater samtidig med at vi får bygget en effektiv struktur op,” siger Henning Haahr, og fortsætter.
 
”Det er koncernens langsigtede mål, at gøre vores premix- og vitaminaktiviteter til en mere global forretning. Fokus i 2018 bliver derfor også at analysere mulighederne for fremtidig vækst på de internationale markeder. For vores fødevareselskaber vil fokus være på integration og udnyttelse af synergier i den eksisterende forretning, herunder integration af opkøbte aktiviteter samt effektivitet i driften,” siger han.
 
Det er, ifølge koncernchef Henning Haahr, Danish Agro koncernens mål, at realisere følgende finansielle nøgletal i 2018: