CSR

« Tilbage


Stor udvidelse på Aarhus Havn

03-02-2015

Danish Agro planlægger i 2015-2016 en stor udvidelse af sine logistikfaciliteter på Aarhus Havn.

Udvidelsen indebærer byggeri af nye lagerhaller med tilhørende lossefaciliteter.

Udvidelsen øger lagerkapaciteten med 60.000 ton, så det samlede anlæg fremover kan rumme godt og vel 100.000 ton. Det nye byggeri modsvarer en samlet investering på i alt 100 mio. kr.

Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, ser store perspektiver i de nye faciliteter.

- Danish Agro skal konstant sørge for, at være en så effektiv og værdifuld samarbejdspartner for danske landmænd som muligt. Udvidelsen af vores planlager og lossefaciliteter på Aarhus Havn vil være med til at effektivisere vores losning af varer, øge fleksibiliteten omkring lagerfaciliteter og skabe en mere smidig logistik. Alt sammen til fordel for vores kunder og ejere, siger han.

Helt præcist bliver der bygget en helt ny hal, der er 240 meter lang, og derudover bliver en eksisterende hal udvidet, så den også er 240 meter lang. De nye faciliteter skal blandt bruges til varer såsom sojaskrå, gødning, træpiller, korn og raps.

Det forventes at byggeriet står færdigt i løbet af 2016.