CSR

« Tilbage


Stor interesse for detaljerede jordanalyser

25-08-2021

Interessen for Danish Agros SoilOptix-jordanalyser er så stor, at der nu udvides med endnu en maskine til kortlægning af markernes tekstur og næringsstofindhold.

Mange landmænd har benyttet sig af muligheden for at få et bedre indblik i deres markers tekstur og næringsstofindhold, efter at Danish Agro kom på markedet med de nye SoilOptix-jordanalyser. Disse analyser kortlægger ved hjælp af scanninger og fysiske jordprøver markerne, og interessen er så stor, at Danish Agro nu udvider med endnu en maskine til at foretage analyserne.

- Vi har allerede fyldt kapaciteten for én SoilOptix-maskine for den kommende sæson, og vi har på nuværende tidspunkt flere hektar herudover i ordrebogen, så som resultat af den store efterspørgsel udvider vi nu med endnu en SoilOptix-maskine, som vi glæder os til at få ud at køre på markerne til efteråret, fortæller Markedsdirektør i Danish Agro, Palle Greiersen. Han pointerer samtidig, at Danish Agro med de nye maskiner kan foretage jordanalyserne helt hen i april, hvilket giver mange måneder at arbejde i, men at det alligevel er en god idé for landmanden at bestille sin jordanalyse i god tid.

- Den store interesse skyldes den betydelige værdi, landmændene opnår med en SoilOptix-jordanalyse, som er en detaljeret jordanalyse. Ved scanningen af jorden får landmanden et bedre indblik i jordforholdene på marken og får synliggjort variationerne i forhold til hvordan for eksempel mængden af ler, sand, humus og fosfor varierer henover marken. Dette bliver belyst pr. kvadratmeter, hvilket giver en større viden om de enkelte områder af marken i forhold til en almindelig fysisk jordprøve, forklarer Palle Greiersen videre.

Danish Agro er de eneste i Norden, der tilbyder scanninger af marken med SoilOptix-teknologien.

- SoilOptix-jordanalyserne er særligt værdifulde for rigtig mange landmænd, da den detaljerede viden om markernes jordforhold giver den enkelte landmand mulighed for at skabe de mest optimale vækstbetingelser for sine planter, slutter Palle Greiersen.

 

Fakta om SoilOptix

  • SoilOptix er en digital løsning til kortlægning af markernes tekstur og næringsstofindhold.
  • SoilOptix-maskinen scanner marken, og der udtages fysiske jordprøver.
  • Resultaterne fra scanningen og jordprøverne kalibreres og analyseres, og herudfra udarbejdes tildelingskort målrettet den enkelte landmands maskiner.
  • Med en SoilOptix-jordanalyse optimeres markdriften, da næringsstoffer kan tildeles mere målrettet.
  • Landmandens grønne profil styrkes, da der med udgangspunkt i jordanalysen sikres en mere miljøvenlig tildeling af næringsstoffer.