CSR

« Tilbage


Status på høst 2015

28-08-2015

Høsten 2015, der er gået ind i sin afsluttende fase, har været sen, effektiv og med fornuftige udbytter og kvalitet.

Med ca. 75 % af den samlede høst i hus og baseret på mange tusind kornanalyser giver direktør i Danish Agro, Henning Fogh, her sin foreløbige vurdering af høst 2015.

- Generelt må vi sige, at høsten er gået bedre end forventet, og hvis vi bare ser 1-2 måneder tilbage, så perspektiverne lidt mere dystre ud. Fin sol og varme i august har dog været med til at sætte en god slutspurt ind for afgrøderne. Udbytterne har generelt været fine og i samme niveau som sidste år. Vi har generelt modtaget fine, tørre varer i god kvalitet hos Danish Agro, siger Henning Fogh.

Byg

- Byghøsten har været kendetegnet ved fine udbytter i niveau med sidste år. Sorteringen har været god, hvilket vi især kan se i sorterne Propino og Odyssey. De danske landmænd har igen været i stand til producere maltbyg, der er attraktiv og lever op til de krav, som vores handelspartnere efterspørger. Maltbyggen ligger med en gennemsnits hkg på 69,4 mens foderbyggen er på 65,5. Proteinindholdet er en lille smule mindre – ca. 0,2 procentpoint – end sidste år, siger Henning Fogh.

Hvede

- Udbytterne i hvede har været en lille smule lavere end sidste år, men kvaliteten har været fin. Vi kan især se pæne faldtal og en god hkg-vægt i de varer vi har modtaget indtil nu. Dog ser det ud til at proteinniveauet ligger på niveau med sidste års lave proteinindhold, siger Henning Fogh.

Rug

- Rughøsten viser et lidt mindre udbytte i år med 73,7 hkg i samlet gennemsnit for både foder- og brødrugen i forhold sidste års gennemsnit på 77,6 hkg. Rugen har vist rigtig god kvalitet med flotte faldtal og er absolut brødegnet. Vi kan dog konstatere at meldrøjer fortsat giver lidt udfordringer, siger Henning Fogh.

Raps

- Rapsen har vist fine udbytter i niveau med sidste år, og det samme gælder olieindholdet, der også rammer niveauet fra sidste år. Der er generelt høstet med lave vandprocenter. Vi ser en tendens til mindre frø end tidligere år, og som delvist kan forklares med svampeangreb, siger han

Hjemmeblandere skal være opmærksomme på proteinindhold

Som nævnt er der en tendens til lidt lavere proteinindhold i årets høst, og det skal ikke mindst hjemmeblandere være opmærksomme på.

- Lige nu ser vi et gennemsnitligt indhold af råprotein i hvede og byg, der ligger 0,2–0,4 %-point lavere end sidste år.  Dette vil naturligvis få betydning for svinefoderets sammensætning og det er derfor vigtigt, at alle får analyseret deres korn og få deres foderstrategi justeret til, så snart det er muligt, så der korrigeres for det manglende proteinbidrag fra korndelen, siger Henning Fogh

Lagring af afgrøder

Selvom høst 2015 ikke har været så varm og intens som sidste års høst, opfordrer Henning Fogh stadig til, at landmanden har løbende fokus på kvalitet ved egen lagring.

- Det er vigtigt at få beluftet sine lagrede afgrøder med jævne mellemrum, så man er sikker på kvaliteten i kornet ikke forringes. Det gør kornet mindre udsat overfor f.eks. lagertoxiner. Man skal generelt have ligeså meget fokus på sit korn efter høst, som før høst, understreger Henning Fogh.