CSR

« Tilbage


Rekordomsætning og stærkt resultat i ekstraordinært år

17-02-2021

Danish Agro leverede på en række strukturelle og finansielle mål på trods af et helt ekstraordinært år, der bød både på Covid-19 og hackerangreb.

I 2020 realiserede Danish Agro koncernen sin hidtil højeste omsætning på 39,4 mia. kr., hvilket er 12 % højere end i 2019. Det sker på baggrund af generelt øget aktivitet samt tilkøbte baltiske maskinaktiviteter, der opnåede godkendelse fra konkurrencemyndighederne i 2020. Også koncernens driftsresultat (EBITDA) nåede et meget tilfredsstillende niveau på 1.131 mio. kr., hvilket er 79 mio. kr. højere end sidste år. Driftsresultatet er på niveau med det højeste nogensinde for koncernen. 

- 2020 har været et udfordrende år, hvor både Covid-19 og et større IT-angreb gjorde det utroligt vanskeligt at drive forretning. Medarbejderne har kæmpet bravt, og vi er lykkedes med at servicere vores kunder, selv når det så allersværest ud. Netop derfor er jeg meget tilfreds med den flotte aktivitet og driftsindtjening, som vi realiserer. Det giver et godt afsæt for de kommende år, siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro koncernen. 

Resultatet før skat (EBT) bliver realiseret med 492 mio. kr., hvilket er 90 mio. kr. højere end sidste år.

- Vi er meget tilfredse med, at resultatet før skat er steget markant i forhold til sidste års regnskab. På trods af et højt konkurrencepres er det lykkedes os at skabe mere værdi i resultatskabelsen. Det er meget positivt, siger Henning Haahr. 

Via stærkt fokus på styring af pengebindinger er den samlede balance på 17,2 mia. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Det er opnået på trods af stigningen i aktiviteten med 12 %. Samtidig er det lykkedes at fastholde den nettorentebærende gæld i niveau med 2019 på baggrund af positive pengestrømme fra driften samt tilbageholdenhed med investeringer.

Koncernegenkapitalen er steget med 64 mio. kr. og udgør godt kr. 5,3 mia. kr. ved årets udgang efter tilbagekøb af minoritetsaktier i forbindelse med købet af aktier i Hedegaard. Dette sammenholdt med den lave balance gør, at soliditeten er øget til 31,0 % i forhold til 30,9 % i 2019.  

Meget tilfreds bestyrelsesformand
Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er meget tilfreds med den måde, Danish Agro koncernen er kommet gennem et udfordrende 2020:

- Danish Agro har været gennem et udfordrende 2020, hvor en række udefrakommende, ekstraordinære udfordringer har ramt selskabet og påvirket driften. Både Covid-19 og IT-angrebet har været håndteret yderst professionelt og med stor dygtighed, og derfor er det yderst positivt, at koncernen på trods af dette realiserer et flot regnskab med rekordomsætning. Det vidner om, at vi står stærkt hos flere og flere landmænd, og at vi står med at godt afsæt til de kommende år. Det er meget positivt, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Styrket position
I 2020 blev der også indfriet en række stærke strukturelle mål, som vil have stor betydning for koncernens videre udvikling i årene fremover. 

I Danmark indgik Danish Agro i februar 2020 en aftale med Vestjyllands Andel om opkøbet af de resterende 22,3 % aktier i Hedegaard. Det har betydet, at Danish Agro som 100%-aktionær kan strukturere og implementere synergier på en helt anden måde end tidligere – et arbejde, som allerede er godt i gang. I oktober indgik Danish Agro aftale om opkøbet af Himmerlands Grovvarer, som vil betyde en styrkelse af Danish Agros aktiviteter i et område, hvor man ikke har været stærkt repræsenteret. Himmerlands Grovvarer er et stærkt selskab, som deler koncernens kultur og værdier, og der ses frem til at få dem som en del af Danish Agro-familien. Efter Konkurrencemyndighedernes godkendelse er overtagelsen af Himmerlands Grovvarer gennemført fra 1. februar 2021.

På de internationale markeder har Danish Agro konsolideret sin position i de otte lande, hvor koncernen har grovvareselskaber. Koncernens tre baltiske grovvareselskaber realiserede en rekordomsætning på 6,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 25 % i forhold til 2019 og en stigning på hele 62 % siden 2018. I Finland opkøbte Hankkija aktiviteterne i grovvareselskabet SSO. Det giver en styrket grovvareposition i det sydlige Finland. I Litauen er Baltic Agro styrket med opkøb af et kornanlæg i Kedainiai, der med 18.000 ton anlæg giver et endnu stærkere samarbejde med landmænd i det centrale Litauen. I Tyskland har været et massivt konkurrencepres, hvilket har påvirket de kommercielle muligheder. På trods heraf er realiseret en rekordomsætning på 7,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 27 % i forhold til 2019. Turnaround-planen i Ceravis AG er samtidig kommet et godt stykke videre.

Den samlede omsætning i koncernens grovvaredivision (Danmark, International og Support) udgør 31,0 mia. kr. efter en flot vækst på 10 % i 2020. Divisionens driftsresultat er realiseret med 696 mio. kr., hvilket er på niveau med 2019.

Også i 2020 har Danish Agro koncernen rykket sig på sin position inden for maskinhandel. 2020 var året, hvor vi fik de europæiske konkurrencemyndigheders godkendelse af opkøbet af de resterende 55 % af aktierne i de tre baltiske CLAAS maskinselskaber AS Konekesko Eesti, SIA Konekesko Latvija og UAB Konekesko Lietuva – i dag Baltic Agro Machinery. Med stærke grovvareselskaber og maskinaktiviteter i de baltiske lande har vi en målsætning om at udvikle vores position som den foretrukne partner for de baltiske landmænd. Godkendelsen betød samtidig, at Danish Agro i 2020 er blevet den største samarbejdspartner til CLAAS med maskinsalg i syv lande og en samlet maskinomsætning på 4,8 mia. kr. i 9 lande.

Samlet set er maskindivisionen vækstet med 23 % til en omsætning på 4,8 mia. kr. Herudover er det særligt flot, at det er lykkedes maskindivisionen at opnå et samlet driftsresultat på 133 mio. kr., hvilket er en stigning på 60 mio. kr. i forhold til 2019.

Vilomix koncernen har haft et rekordgodt år i 2020. Special Feed-aktiviteterne har samlet set realiseret en omsætning på 3,0 mia. kr., hvilket er en opnået milepæl for divisionen. Driftsresultatet er realiseret på et meget flot niveau på 252 mio. kr. 

Foods divisionen har samlet set haft et meget udfordrende år. Foods Divisionen har skulle forholde sig til hele tre pandemier i 2020; Covid-19, fugleinfluenza og afrikansk svinepest som samlet set har udfordret markederne maksimalt. Divisionen har på trods heraf opnået en driftsindtjening på 160 mio. kr., der er 47 mio. kr. lavere end året før, hvilket både kommer fra æg i DAVA Foods samt kyllinger og smågriseproduktion i DanHatch.


Hovedmål for 2021
Danish Agro koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2021. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal, ifølge Henning Haahr, igen trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet. 

- Der er ingen tvivl om, at også det kommende år vil være præget af stærk konkurrence, som vi skal forholde os til og løbende tilpasse vores forretning til. Rent strukturelt vil vi have fokus på konsolidering i vores grovvare- og maskinaktiviteter, siger han. 

- Det er herudover koncernens langsigtede mål at gøre vores premix- og vitaminaktiviteter til en mere global forretning. Fokus i 2021 er derfor fortsat på at analysere mulighederne for fremtidig vækst på de internationale markeder, siger Henning Haahr og fortsætter:

- For vores fødevareselskaber vil fokus være på integration og udnyttelse af synergier i den eksisterende forretning, herunder integration af opkøbte aktiviteter samt effektivitet i driften, siger han. 

Derudover bliver fokus, ifølge Henning Haahr, også på bæredygtighed i de kommende år.

- Vi støtter aktivt Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Vi er netop nu i proces med at udarbejde en række konkrete handleplaner og mål, der skal sikre, at vi bidrager til at nå denne vision. Det bliver gennem egne initiativer samt partnerskaber med landmænd, organisationer og virksomheder, at vi skal finde en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Vi fokuserer i vores bæredygtighedsaktiviteter på de områder, hvor vi har ekspertise og viden. Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en række handleplaner, hvor der sættes nye konkrete mål og defineres indsatser indenfor miljøpåvirkning, energieffektivitet, diversitet, m.v. Disse planer vil støtte op om FN’s verdensmål og bliver færdiggjort i 2021, siger han.

Det er, ifølge koncernchef Henning Haahr, Danish Agro koncernens mål at realisere følgende finansielle hovedmål i 2021:

I 2021 forventer Danish Agro koncernen et volumenmæssigt aktivitetsniveau i koncernen på samme niveau som i 2020 og tager i koncernens hovedmål for koncernomsætning højde for eventuelt ændrede markedspriser. Koncernen forventer ikke større akkvisitioner i 2021.