CSR

« Tilbage


Rekordomsætning i udfordrende år

12-02-2020

I 2019 realiserede Danish Agro koncernen sin hidtil største omsætning på 35,3 mia. kr., hvilket er 7 % højere end i 2018.

Danish Agro leverede på en række strukturelle og finansielle mål i et ellers udfordrende år, som var præget af effekter fra tørken i 2018, stort konkurrencepres og engangsomkostninger. I 2019 realiserede Danish Agro koncernen sin hidtil største omsætning på 35,3 mia. kr., hvilket er 7 % højere end i 2018. Det sker på trods af generelt faldende varepriser og manglende omsætning fra tilkøbte baltiske maskinaktiviteter, der, mod forventning, ikke opnåede godkendelse fra konkurrence-myndighederne i 2019. Også koncernens driftsindtjening (EBITDA) nåede et tilfredsstillende niveau på 1.052 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. højere end sidste år.

- 2019 har været et udfordrende år, hvor vi har været presset fra mange sider, og netop derfor er jeg meget tilfreds med den flotte aktivitet og driftsindtjening, som vi realiserer. Kunderne tilvælger os og vi tager markedsandele, og det giver et godt afsæt for de kommende år, siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro koncernen. 

Resultatet før skat (EBT) bliver realiseret med 402 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. lavere end sidste år.

- Vi er naturligvis ikke fuldt ud tilfredse med resultatet før skat på 402 mio. kr., og vi må konstatere, at vi har været ramt af engangspåvirkninger, der påvirker 2019 negativt. Udover et generelt højt konkurrencepres i 2019 har effekterne af tørken fra 2018 påvirket resultatskabelsen betydeligt også i 2019. Endelig er vores EBT resultat influeret af et meget lavt afkast fra koncernens aktier i den tyske grovvarekoncern Agravis. Agravis blev i forbindelse med afslutningen af en årelang tysk kartelsag ramt af ekstraordinære omkostninger, som påvirker deres resultat i 2019, siger Henning Haahr. 

Via stærkt fokus på styring af pengebindinger er den samlede balance reduceret fra 17,4 mia. kr. til 17,1 mia. kr., hvilket er opnået på trods af stigningen i aktiviteten med 7 %. Samtidig er det lykkedes at sænke den nettorentebærende gæld med godt 500 mio. kr., på baggrund af positive pengestrømme fra driften samt tilbageholdenhed med investeringer.

Koncernegenkapitalen er steget med godt 120 mio. kr. og udgør kr. 5,3 mia. kr. ved årets udgang. Dette sammenholdt med den lavere balance gør, at soliditeten er øget til 30,9 % i forhold til 29,7 % i 2018. 

- Det har været et af årets større mål, at øge koncernens soliditetsgrad til et niveau solidt over 30 %, siger Henning Haahr.

Tilfreds bestyrelsesformand
Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er tilfreds med den måde, Danish Agro koncernen er kommet gennem et udfordrende 2019:

- Der er ingen tvivl om, at Danish Agro har været gennem et udfordrende 2019, hvor tingene ikke er kommet af sig selv. Netop derfor er det yderst positivt, at koncernen på trods af dette realiserer den hidtil største omsætning og realiserer en flot driftsindtjening. Det vidner om, at flere og flere landmænd tilvælger Danish Agro, og at vi står med at godt afsæt til de kommende år. Det er meget positivt, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Styrket position
Rent strukturelt har Danish Agro koncernen styrket sin position i det forgangne år. I Danmark har vi haft fokus på at styrke kompetencer og viden i organisationen. Der er gennemført yderligere uddannelse af specialister inden for de forskellige produktområder, og medarbejdernes kompetencer er styrket via samarbejds- og udviklingsprojekter inden for landbruget. Derudover har danske landmænd haft gavn af stærke, nye ydelser såsom bestilling og levering af planteværn samme dag. 

På de internationale markeder har vi konsolideret vores position i de otte lande, hvor vi har grovvareselskaber. Det er blandt andet sket gennem opkøb af grovvareaktiviteter fra UAB Robusta i Litauen, som giver os bedre faciliteter i det nordlige Litauen. Fælles for de otte markeder er, at 2019 overordnet var et godt år med gunstige vejrforhold og en heraf følgende god og stor høst af høj kvalitet. Vores tre baltiske grovvareselskaber realiserede en omsætning på 4,8 mia. kr., hvilket er en stigning på hele 30 % i forhold til året før. 

I Tyskland er vi kommet langt med Ceravis AGs turnaround-plan, og vi ser store fremskridt. Årets resultat er betydeligt bedre end sidste år, men er naturligvis påvirket af tørkeudfordringerne fra høst 2018. 

Den samlede omsætning i koncernens grovvaredivision (Danmark, International og Support) udgør 28,1 mia. kr. efter en flot vækst på 8 % i 2019. Divisionens driftsresultat er realiseret med 714 mio. kr., hvilket er en fremgang på 103 mio. kr. i forhold til 2018, der primært kommer fra vores tyske grovvareaktiviteter i Ceravis AG.

Også i 2019 har Danish Agro koncernen rykket sig på sin position inden for maskinhandel. For at skabe det stærkeste salgs- og service-setup for de finske landmænd blev det i 2019 besluttet at integrere det nyopstartede Finnish Agro Machinery Oy i Hankkija Oy. Således vil Hankkija fra 2020 begynde at markedsføre, sælge og servicere CLAAS i Finland og opnår hermed et nyt, stærkt maskinsetup med CLAAS som primært brand. I Danmark er der sikret et generationsskifte i Mørkøv Maskinforretning A/S, da Røstofte Maskiner A/S, som er ejet af Danish Agro, overtog forretningen. Forhandlerstrukturen i Danmark blev yderligere styrket i starten af 2020, da Almas Agro A/S blev integreret i Traktor & Høstspecialisten A/S.

I Baltikum har vi i 2019 afventet konkurrencemyndighedernes godkendelse af opkøbene af de tre baltiske maskinselskaber AS Konekesko Eesti, SIA Konekesko Latvija og UAB Konekesko Lietuva. Den endelige godkendelse forventes i starten af 2020. Med repræsentation i syv lande er Danish Agro den største samarbejdspartner til CLAAS på verdensplan.

Samlet set er maskindivisionen vækstet med 11 % til en omsætning på 3,9 mia. kr. Det er særligt flot, i et år som har været præget af kunders investeringstilbageholdenhed efter tørken i 2018, at det er lykkedes at vækste i et faldende totalmarked. 

Samtidig styrkede Vilomix koncernen sin position, da vitamin- og mineralfabrikken i Lime på Djursland blev udvidet med en ny produktionslinje med yderligere 40.000 tons i kapacitet. Special Feed-aktiviteterne har samlet set realiseret en omsætning på 2,7 mia. kr., hvilket er en kronemæssig mindre tilbagegang relateret til lavere råvarepriser på både vitaminer og aminosyrer. Driftsresultatet er realiseret på et flot niveau på 201 mio. kr. 

I Finland indgik DAVA Foods Finland aftale om overtagelse af hovedparten af aktierne i ægpakkeriet Närpes Äggpackeri i Finland. Foods divisionen har samlet set haft et godt år med driftsindtjening på 208 mio. kr., der er 54 mio. kr. højere end året før, hvilket både kommer fra æg i DAVA Foods samt kyllinger og griseproduktion i DanHatch.

Hovedmål for 2020
Danish Agro koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2020. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal, ifølge Henning Haahr, trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet. 

- Med en god høst i 2019 står vi med en stærk markedsposition ved indgangen til 2020. Der er ingen tvivl om, at også det kommende år vil være præget af stærk konkurrence, som vi skal forholde os til og løbende tilpasse vores forretning til. Rent strukturelt vil vi have fokus på konsolidering i vores grovvare- og maskinaktiviteter, siger han. 

- Det er herudover koncernens langsigtede mål at gøre vores premix- og vitaminaktiviteter til en mere global forretning. Fokus i 2020 bliver derfor også på at analysere mulighederne for fremtidig vækst på de internationale markeder, herunder Asien, siger Henning Haahr og fortsætter:

- For vores fødevareselskaber vil fokus være på integration og udnyttelse af synergier i den eksisterende forretning, herunder integration af opkøbte aktiviteter samt effektivitet i driften. Derudover har DAVA Foods sat ambitiøse mål for bæredygtighed, herunder halvering af selskabets madspild samt betydelig reduktion af energiforbrug, siger han. 

Det er, ifølge koncernchef Henning Haahr, Danish Agro koncernens mål at realisere følgende finansielle hovedmål i 2020: