CSR

« Tilbage


Nyt digitalt værktøj optimerer svinebedriftsøkonomien

21-08-2018

Det nyudviklede Grisefokus er en paraply af digitale værktøjer, som optimerer landmandens bedriftsøkonomi.

Det nyudviklede Grisefokus er en paraply af digitale værktøjer, som via vejning af grisene hjælper den enkelte svineproducent med at optimere bedriftsøkonomien.
 
Kort sagt handler det nyudviklede værktøj om at hjælpe landmanden med at gennemføre en mere optimal foderstrategi. Dette sker ved systematisk vejning af grisene for dermed at synliggøre, hvornår det er mest optimalt at skifte foder, baseret på grisenes størrelse.
 
- I sidste ende optimerer Grisefokus bedriftsøkonomien, da det giver landmanden mulighed for en bedre planlægning af bedriften, forklarer Arne Ringsing, der er Produktchef i Danish Agro, om det nye værktøj og uddyber:
- Grisefokus er et værdifuldt supplement til vores sofoderkoncept. Værktøjerne hjælper til at optimere landmandens foderstrategi, så han opnår det optimale afkast på sine investeringer i foder. Grisefokus indeholder blandt andet et beregningsværktøj, som hjælper til at optimere foderstrategien i klimastalden med en styret fasefodring, forklarer Arne Ringsing.
 
Værktøjet har allerede i testfasen vist sit værd, fortæller landmand Lars Einar Larsen, der har en svinebedrift på Fyn: 
- Sammen med Danish Agros svinespecialist har jeg fået optimeret mine foderkurver i klimastalden. Det har resulteret i, at jeg i dag har større og mere ensartede grise ved afgang fra klimastalden. Faktisk er afgangsvægten på få måneder steget med 3 kg., pointerer Lars Einer Larsen, der i sin bedrift på Fyn til dagligt har 480 søer, som producerer 18.500 smågrise årligt. Der produceres yderligere 20.000 slagtesvin årligt, og Lars Einer Larsen køber i dag færdigfoder til hele bedriften gennem Danish Agro.
Ønsker man at høre mere om Grisefokus, kan Danish Agro kontaktes på telefon 7215 8000.
 
 
Faktaboks:
Grisefokus består af en række værktøjer, der er tilgængelige via en app og på Danish Agros egen kundeportal. Værktøjerne er anvendelige, uanset om der arbejdes med smågrise eller slagtesvin. Du kan læse mere om Grisefokus og vores svinefoder løsninger her.
 
Dækningsbidraget kan optimeres på nyfødte grise, på grise i klimastand og på slagtesvin:
  • Nyfødte: Grisefokus hjælper landmanden til, at grisene bliver større ved fødslen.
  • Klimastald: Ved hjælp af Grisefokus sorteres grisene i vægt og fodres efter størrelse, hvilket bidrager til et højere dækningsbidrag.
  • Slagtesvin: Grisefokus er med til at sikre det rigtige foderskifte på det korrekte tidspunkt, så foderblandinger ikke anvendes unødvendigt længe, og det samlede dækningsbidrag bliver optimalt på bedriften.