CSR

« Tilbage


Nyt bioenergi-projekt skal styrke grøn omstilling i Østjylland

22-06-2021

Muligheden for at etablere et biogasanlæg i Østjylland vil blive undersøgt de kommende måneder.

Østjyske landmænd organiseret i en leverandørforening, energiselskabet Aura Energi samt grovvarekoncernen Danish Agro vil i de kommende måneder undersøge muligheden for at etablere et biogasanlæg i Østjylland. Ønskescenariet er, at det bliver muligt at etablere et anlæg, der kan producere op til 24 mio. m3 metan pr. år, hvilket svarer til det, der skal til for at opvarme 15.000 husstande. Et eventuelt nyetableret anlæg skal være fuldt funktionsdygtigt i 2024. Samarbejdet vil komme til at foregå gennem et kommende nystiftet fælles selskab, BioEnergi Østjylland A/S.

Jens Gammelgaard, initiativtager og formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, ser store perspektiver i projektet.

”Biogasproduktion mindsker landbrugets udledning af metan betydeligt, er en klimavenlig energikilde og sikrer, at landbrugets restprodukter udnyttes fuldt ud. Netop derfor har vi siden 2020 via en projektgruppe analyseret mulighederne for at etablere et biogasanlæg i Østjylland. Det ser så lovende ud, at vi nu etablerer BioEnergi Østjylland A/S sammen med stærke partnere i Aura Energi samt Danish Agro. Vi skal nu sammen udarbejde en mere konkret projektplan,” siger han. 

Helt præcist vil BioEnergi Østjylland A/S bruge 2021 på at modne projektet, så alle godkendelser, leverandørtilsagn, fremtidig lokalitet, mv. er på plads, så projektet er klar til ansøgning om tilskud i starten af 2022.

Koncernchef i Danish Agro, Henning Haahr, betegner projektet som særdeles spændende.

”Biogas er et område, hvor der kan skabes værdi for både danske landmænd og miljøet. Det kommercielle potentiale går med andre ord hånd i hånd med gevinster for klima og miljø, og derfor var vi også meget positivt stemt, da vi blev inviteret med i projektet. Biogas er derudover også interessant som alternativ energikilde for en energitung produktionsvirksomhed som os. Vi ser frem til at være med til at undersøge mulighederne for projektet i 2021,” siger han. 

Biogas er en vigtig del af klimaløsning
Den danske regering har sat ambitiøse klimamål for 2030, og biogas er nævnt som en vigtig del af regeringens seneste klimaudspil.

”Hvis BioEnergi Østjyllands projekt bliver en realitet, forventes det at kunne nedbringe klimaaftryk for borgere, biler/lastbiler og landbrug i Østjylland med mange tons CO2 i et fremtidigt udviklingsscenarie med brug af moderne teknologi. Projektet vil dermed medvirke til opnåelse af regeringens klimamål 2030 og det samlede fødevareerhvervs udmelding om klimaneutralitet i 2050. Det ville vi være stolte af at kunne medvirke til,” siger Jens Gammelgaard.