CSR

« Tilbage


Nye vejrdata tydeliggør udfordringen ved efterafgrøderegler

11-09-2020

De nordjyske landmænds udfordring med at så efterafgrøder inden for fristen tydeliggøres af de nye vejrdata fra FieldSense og Danish Agro.

De danske landmænd har generelt haft en nem, tør og billig høst i år. Men samtidig tydeliggør nye, omfattende vejrdata fra Danish Agro de nordjyske landmænds udfordring med at nå at høste og så efterafgrøder inden for fristen.

- Vi kan ud fra vores vejrdata se en del af årsagen til, at de nordjyske landmænd generelt høster senere end deres kolleger i syd, idet det for både jord- og lufttemperatur gælder, at det generelt er koldere i den nordligste del af landet. På de tilhørende kort kan ses, at der overordnet set er halvanden grads forskel i jordtemperaturen mellem det nordligste og sydligste Danmark i vækstsæsonen. På de nordjyske landmænds marker betyder dette, at deres afgrøder udvikles og modnes senere end i resten af landet. Det samme billede tegner sig for lufttemperaturen, hvor der ligeledes er betydelig forskel mellem Nord- og Syddanmark, og hvor det nordligste Danmark i vækstsæsonen i gennemsnit har haft det en grad koldere end i den sydligste del af landet, fortæller Henning Fogh og henviser til indsamlet data fra de over 1.000 FieldSense-vejrstationer, der er placeret på marker i hele landet. 

For samtlige vejrstationer gælder, at data året rundt indsamles hvert 10. minut og sendes til FieldSense, som Danish Agro er medejer af. Dette giver de hidtil mest præcise data for vejrets udvikling og afgrødernes vækstbetingelser i vækstsæsonen fra 1. marts til høststart. Samtidig tydeliggør disse vejrdata den udfordring, som mange nordjyske landmænd oplever i forhold til at opfylde kravet om at nå at så efterafgrøder inden den 20. august.

Der er hermed beviseligt en forskydning i høsten, som skyldes de forskellige varme-/kuldeforhold i landet, og som nordjyske landmænd over flere år har påpeget i forhold til at få mere fleksible efterafgrøderegler. Med de nye vejrdata fra Danish Agro kan de få endnu et argument med i den videre debat.

Vi ser samtidig mod afslutningen på en god og hurtig høst, som desuden har været økonomisk fordelagtig for landbruget med hensyn til blandt andet omkostninger til tørring.

- Gennemsnitligt er årets høst over middel udbyttemæssigt, og kvalitetsmæssigt har det også været en rigtig fin høst stort set på alle afgrøder. Særligt de vårsåede afgrøder har givet rigtig pæne udbytter, hvorimod de vintersåede afgrøder har været lidt udfordret på udbytte, hvilket primært er på grund af det våde efterår og deraf vanskelige vækstbetingelser, fortæller Direktør i Danish Agro, Henning Fogh, og uddyber:

- Som vanligt ser vi regionale forskelle, hvor især rapsen skiller sig ud i år. Rapshøsten på Lolland og Falster har været god og ser ud til udbyttemæssigt at have været bedre end i resten af landet og med et fint olieindhold, som ligeledes er højere end resten af landet. En del af årsagen til dette kan skyldes de generelt højere varmegrader og flere antal solskinstimer, som de har haft på Lolland og Falster i løbet af vækstsæsonen sammenlignet med resten af landet, samtidig med at nedbørsmængden har været tilstrækkelig, forklarer Henning Fogh.

Oversigten viser akkumuleret data fra samtlige FieldSense-vejrstationer i Danmark fra 1. marts til 1. august 2020. Hver nål er baseret på data-gennemsnittet fra alle vejrstationer inden for en radius af 25 km for henholdsvis jord- og lufttemperatur målt i grader. For samtlige vejrstationer gælder, at data året rundt indsamles hvert 10. minut og sendes til FieldSense. Dette giver de hidtil mest præcise data for vejrets udvikling i vækstsæsonen.