CSR

« Tilbage


Nye ansigter i Danish Agros bestyrelse

03-03-2021

Der er valgt tre nye medlemmer samt ny medarbejderrepræsentant til Danish Agros bestyrelse.

På Danish Agros generalforsamling i dag den 3. marts 2021 blev der valgt tre nye medlemmer til Danish Agros bestyrelse. Ligeledes er der for nylig valgt ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.
 
Gårdejer Heino Mølholm, Varde, modtog ikke genvalg, og i hans sted blev Gårdejer Hans Damgaard, Hejls, valgt som repræsentant for region Sydjylland i Danish Agros bestyrelse. 
 
- Jeg glæder mig til arbejdet i Danish Agros bestyrelse og ser frem til at være med til at videreudvikle koncernen på vegne af medlemmernes interesser. Det er et stort ansvar, og jeg vil gå ydmygt til opgaven, siger Hans Damgaard.
 
Ved siden af sit hverv som landmand er Hans Damgaard også formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL. 
 
Både Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen og næstformand Hans Bonde Hansen var også på valg, og de blev begge genvalgt. 
 
Endelig har Danish Agros medarbejdere også for nyligt valgt en ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, som blev Jens Erik Kyed, der til daglig arbejder som Driftsleder i Danish Agro.
 
Eksterne bestyrelsesmedlemmer
Derudover blev der også for første gang valgt to eksterne bestyrelsesmedlemmer til Danish Agros bestyrelse. Det drejer sig om Karen Hækkerup, Generalsekretær i UNICEF Danmark, samt Anne Kathrine Steenbjerge, CEO og hovedaktionær i transportvirksomheden ANCOTRANS. 
 
- Danish Agro er en spændende virksomhed, som har været gennem en rivende udvikling. Jeg er derfor meget glad for tilliden, og jeg glæder mig til, at kunne bidrage med mine kompetencer i bestyrelsesarbejdet, siger Karen Hækkerup. 
 
- Danish Agro er en meget dynamisk virksomhed med stor international tilstedeværelse og betydelige logistikaktiviteter. Jeg ser rigtig meget frem til samarbejdet i bestyrelsen, og jeg glæder mig til at kunne bidrage med min erfaring i arbejdet, siger Anne Kathrine Steenbjerge. 
 
Danish Agros bestyrelse
Danish Agros bestyrelse udgøres således af følgende medlemmer:
 
  • Jørgen H. Mikkelsen, region Sjælland Midt og Nord
  • Hans Bonde Hansen, region Sjælland Syd og Lolland/Falster
  • Søren Dyssemark Knudsen, region Fyn
  • Hans Damgaard, region Sydjylland
  • Niels Jørgen Bønløkke, region Midtjylland
  • Søren Steen Smalbro, region Nordjylland
  • Karen Hækkerup, Eksternt bestyrelsesmedlem
  • Anne Kathrine Steenbjerge, Eksternt bestyrelsesmedlem.
  • Jens Erik Kyed, Medarbejderrepræsentant
I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Jørgen H. Mikkelsen blev valgt som bestyrelsesformand. Hans Bonde Hansen og Hans Damgaard blev valgt som næstformænd i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen glæder sig over sammensætningen af den nye bestyrelse.
 
- Jeg mener, at vi har et rigtig stærkt bestyrelseshold med lang erfaring og betydelige kompetencer. Der er en god balance mellem dyb indsigt i egen branche samt ekspertise fra andre erhverv og organisationer. Jeg er overbevist om, at bestyrelsen vil kunne give et godt med- og modspil til Danish Agros direktion, hvilket er vigtigt for den fortsatte udvikling af koncernen, siger Jørgen H. Mikkelsen.