CSR

« Tilbage


Langstrakt tørke gav udfordringer i ellers godt år

13-02-2019

En langstrakt tørke fra april til august gav udfordringer for Danish Agro koncernen i et ellers godt 2018.

Rent økonomisk leverede koncernen tilfredsstillende resultater i ti af årets måneder, men havde i august og september kommercielle udfordringer på grund af tørken. Den har betydet, at årets resultat før skat er på 447 mio. kr., hvilket er 166 mio. kr. mindre end sidste år. Når der ses bort fra tørken, har 2018, ifølge Koncernchef Henning Haahr, været et tilfredsstillende år. 

- 2018-tørken ramte mange landmænd samt Danish Agro koncernen hårdt. Vi har forsøgt at afbøde de værste effekter gennem øget omkostningsfokus i vores forretning, og vi har hjulpet landmændene via en række tiltag – herunder lempeligere samhandelsvilkår. Vi præsterede rigtig godt i 2018 på nær i de måneder, hvor tørken havde størst effekt, siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro koncernen.

Ifølge Henning Haahr er det dog yderst positivt, at aktiviteten i koncernen er styrket i 2018. 

- På trods af tørken er omsætningen realiseret med 33 mia. kr., hvilket er 1,6 mia. kr. højere end året før – en stigning på 5 %. Det skyldes dels øgede varepriser, men især øget aktivitet i alle koncernens forretningsområder. Generelt har koncernens selskaber på tværs af forretningsområderne øget sine markedsandele, og det er yderst positivt, siger han.

Styrket position
Danish Agro koncernen har styrket sin position i 2018 via en række strukturelle tiltag. 

I Danmark er afdelingsstrukturen yderligere tilpasset, så flere afdelinger kun har åbent om foråret og i høsten, hvor der er høj aktivitet. Samtidig tilbyder Danish Agro og teknologivirksomheden FieldSense, som Danish Agro blev medejer af i 2018, som noget nyt en række digitale værktøjer til de danske landmænd, hvor særligt vejrstationerne har fået stor succes. 

På de internationale markeder har vi styrket vores tilstedeværelse gennem overtagelse af grovvareselskaber i Finland, Sverige og Letland. Opkøbene har styrket koncernens tilstedeværelse på de tre markeder og gjort os til en stærkere samarbejdspartner for landmændene. I Tyskland er der sket store fremskridt med eksekveringen af Ceravis AGs turn around-plan. Tørkens effekter har dog betydet, at selskabets regnskab har været betydeligt påvirket. Det er meget positivt, at Ceravis på trods af tørkens påvirkninger har øget omsætningen med 6 % i et meget udfordrende marked. 

Indenfor koncernens food-aktiviteter overtog rugerikoncernen DanHatch sammen med en Belgisk partner tre franske rugerier – Goasduff S.E, Josset og Avi Loire. Det dansk-belgiske joint venture har i dag en markedsandel på 25 % i Frankrig. DAVA Foods har realiseret en organisk vækst på 5 %, hvilket er meget positivt. Selskabet har haft succes med konceptudvikling indenfor proteinprodukter, To-Go-løsninger med æg samt nye emballageløsninger. Det har medvirket til, at DAVA Foods har sikret en resultatfremgang til et driftsresultat på 60 mio. kr. 

Også i 2018 har Danish Agro koncernen rykket sig på sin position inden for maskinhandel, som i 2018 realiserede en omsætning på 3,5 mia. kr., hvilket er 0,9 mia. kr. højere end året før.

- I det forgangne år har vi arbejdet videre med maskinaktiviteterne i Danmark, Norge og Sverige, hvor vi nu er kommet rigtig langt med at få skabt den struktur, vi gerne vil have. I maj indgik vi derudover aftale om opkøb af de resterende 55 % aktier i Konekesko, der også repræsenterer CLAAS. Det betyder, at vi fremadrettet vil repræsentere CLAAS i syv lande og har maskinaktiviteter i ni lande, siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro. 

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er meget tilfreds med den måde, der er blevet arbejdet med de vanskelige vilkår, som tørken gav i 2018:

- Bestyrelsen i Danish Agro og jeg er yderst tilfreds med den måde, Danish Agro i 2018 arbejdede professionelt med de vanskelige vilkår, som tørken gav. Der blev fundet en god balance mellem hensyn til landmanden, omkostningsfokus og fortsat videreudvikling af koncernen. Tørken er en begivenhed, vi ikke kan ændre på, og den skal tages seriøst. Men samtidig skal det sikres, at Danish Agro er klar til at støtte og servicere landmanden på bedste vis, når vi kigger ind i en forhåbentlig mere normal høst i 2019. De hensyn mener vi, at ledelse og medarbejdere i Danish Agro har formået at balancere på en god måde. Det er meget positivt, siger Jørgen H. Mikkelsen og fortsætter:

- Det glæder mig også, at vi på trods af tørken er i stand til at tilgodese vores medlemmer gennem overskudsudlodning. Det er et naturligt mål for os som andelsselskab, at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede, slutter han.

Hovedmål for 2019
Danish Agro koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2019. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal, ifølge Henning Haahr, trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet. 

- Tørken vil have en effekt i første halvår af 2019, og vi justerer derfor de finansielle mål i forhold til det. Indenfor grovvareaktiviteterne i både Danmark og internationalt vil fokus være på at sikre, at vi fortsat er en konkurrencedygtig partner til landmanden. Vi skal følge udviklingen i primærlandbruget og være effektive, udnytte flere synergier på tværs af selskaber samt tilbyde den viden og service, som landmanden efterspørger. Indenfor maskinhandel skal vi i 2019 sikre yderligere fremgang i de økonomiske resultater, siger Henning Haahr, og fortsætter:

- Det er koncernens langsigtede mål at gøre vores premix- og vitaminaktiviteter til en mere global forretning og bygge videre på Vilomix' flotte resultat fra 2018. Fokus i 2019 bliver derfor også på at analysere mulighederne for fremtidig vækst på de internationale markeder, herunder Asien. For vores fødevareselskaber vil fokus være på integration og udnyttelse af synergier i den eksisterende forretning, herunder integration af opkøbte aktiviteter samt effektivitet i driften, siger han.

Det er, ifølge koncernchef Henning Haahr, Danish Agro koncernens mål at realisere følgende finansielle hovedmål i 2019: