CSR

« Tilbage


Hankkija er nu et 100 % ejet datterselskab i Danish Agro koncernen

03-02-2016

Danish Agro koncernens finske datterselskab, Hankkija Oy, som blev en del af koncernen i 2012, er nu et 100 % ejet datterselskab.

Selskabet har hidtil været ejet sammen med den finske koncern SOK, som nu har valgt at sælge de resterende aktier. Således øgede Danish Agro sammen med Vestjyllands Andel sine aktier i Hankkija fra 60 % til 75 % i 2015 og overtog de resterende 25 % den 18. januar 2016.

Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, siger følgende om ejerskabet:

- Vi har været utrolig glade for partnerskabet og samarbejdet med SOK omkring ejerskabet af Hankkija Oy, som har været baseret på gensidig tillid. At vi indtil nu har ejet Hankkija sammen med SOK har sikret, at viden og know how ikke er gået tabt. Vi er rigtig glade for, at vi nu ejer Hankkija 100 procent, og vi føler os godt rustet til at udvikle Hankkija yderligere, siger han.

Den finske landbrugsbranche er under pres i disse år blandt andet på grund af den russiske fødevareembargo. Christian Junker ser dog på trods heraf store muligheder på det finske marked fremadrettet.

- Integrationen af Hankkija i Danish Agro koncernen er til fulde lykkedes, og vi har fået strømlinet organisationen, så den kan imødekomme de behov et moderne landbrug efterspørger. Derudover er et generationsskifte på ledelsesniveau nu på plads. Fokus har været og er på effektivitet. Selskabet er blevet opdelt i mere specialiserede og fokuserede enheder, herunder en selvstændig forretningsenhed til maskinhandel. Samtidig er det samlede antal afdelinger i Finland gået fra 110 til 52 i løbet af de seneste tre år. Endeligt er markedsandelen på ca. 50 % af det finske marked samtidig fastholdt. Det giver gode muligheder for fremtiden, siger en tilfreds Christian Junker. 

Hankkija Oy, der har hovedsæde i Hyvinkää i det sydlige Finland, realiserede i 2015 en omsætning på 6,1 mia. kr. og et resultat før skat på 39 mio. kr.