CSR

« Tilbage


Et nyt ansigt i Danish Agros bestyrelse

04-03-2022

På Danish Agros generalforsamling den 3. marts 2022 blev der valgt et nyt medlem til Danish Agros bestyrelse.

Gårdejer Niels Jørgen Bønløkke, Brabrand, modtog ikke genvalg, og i hans sted blev Gårdejer Christian Pries Andersen, Odder, valgt som repræsentant for region Midtjylland i Danish Agros bestyrelse. 

- Jeg vil gå ydmygt til opgaven, og jeg glæder mig til arbejdet i Danish Agros bestyrelse. Jeg ser frem til at være med til at videreudvikle koncernen på vegne af medlemmernes interesser, siger Christian Pries Andersen.

Ved siden af sit hverv som landmand er Christian Pries Andersen også bestyrelsesmedlem i 
Landboforeningen Odder-Skanderborg. 

Bestyrelsesmedlemmerne Søren Smalbro, region Nordjylland, og Søren Dyssemark, region Fyn, var også på valg, og de blev begge genvalgt. 

Danish Agros bestyrelse
Danish Agros bestyrelse udgøres således af følgende medlemmer:

  • Jørgen H. Mikkelsen, region Sjælland Midt og Nord
  • Hans Bonde Hansen, region Sjælland Syd og Lolland/Falster
  • Søren Dyssemark Knudsen, region Fyn
  • Hans Damgaard, region Sydjylland
  • Christian Pries Andersen, region Midtjylland
  • Søren Steen Smalbro, region Nordjylland
  • Karen Hækkerup, Eksternt bestyrelsesmedlem
  • Anne Kathrine Steenbjerge, Eksternt bestyrelsesmedlem
  • Jens Erik Kyed, Medarbejderrepræsentant

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Jørgen H. Mikkelsen blev genvalgt som bestyrelsesformand. Hans Bonde Hansen og Hans Damgaard blev ligeledes genvalgt som næstformænd i bestyrelsen. 

Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen glæder sig over sammensætningen af den nye bestyrelse.

- I Danish Agro har vi et rigtig stærkt bestyrelseshold med erfaring og brede kompetencer. Der er en god balance mellem dyb indsigt i egen branche samt ekspertise fra andre erhverv og organisationer. Det er det, der er med til at sikre et godt med- og modspil til Danish Agros direktion, hvilket er vigtigt for den fortsatte udvikling af koncernen, siger Jørgen H. Mikkelsen.