CSR

« Tilbage


Danish Agro vil reducere energiforbrug med 20 % inden 2021

20-02-2017

Danish Agro forpligter sig nu på at reducere selskabets energiforbrug i Danmark med 20 % i år 2021 i forhold til forbruget i 2015.

Det sker i samarbejde med det danske energiselskab DONG Energy A/S, som der er indgået et klimapartnerskab med. DONG Energy står for rådgivning og implementering af energieffektiviseringstiltag, mens Danish Agro har forpligtet sig til at aftage en mængde energi fra vedvarende energikilder. 

Kommunikationsdirektør i Danish Agro, Søren Møgelvang Nielsen, ser store perspektiver i den nye aftale.

- Danish Agro koncernen har løbende fokus på at mindske sin klima- og miljømæssige påvirkning, og vi ser store perspektiver i den nye klimaaftale med DONG Energy, som både gavner klimaet og Danish Agro selv. Der er ingen tabere i det her, siger han og fortsætter:

- I Danmark havde Danish Agro i 2015 et energiforbrug på 66.830 MWh, hvor hovedparten blev brugt på otte lokationer med foderproduktion, tørreanlæg og lign. Det er disse otte lokationer, der er udgangspunktet for de primære indsatser i de kommende år, hvor vi implementerer tiltag inden for varmegenvinding, automatisering af beluftning, mere klimavenlig belysning, udskiftning af oliefyr m.v. Der er et stort potentiale her i forhold til energieffektiviseringer og 20 % energireduktion er et realistisk mål, siger han.

Som en del af klimpartnerskabsaftalen er Danish Agro også med til at støtte udviklingen af vedvarende energi i Danmark.

- I aftalen har Danish Agro forpligtet sig til, at købe en mængde vedvarende energi fra vores vindmølleparker og biogasanlæg.  Det er vi glade for, da det sender et klart signal om, at Danish Agro vil være med til at støtte produktionen og udviklingen af vedvarende energiløsninger i Danmark, siger markedsdirektør Niklas Ahlefeldt-Laurvig, DONG Energy.