CSR

« Tilbage


Danish Agro reviderer udbyttepolitik og øger overskudsudlodning for 2018

13-02-2019

Danish Agros bestyrelse vil foreslå en revideret og mere lempelig udbyttepolitik samt øge overskudsudlodningen for 2018.

Danish Agros bestyrelse vil foreslå en revideret og mere lempelig udbyttepolitik på selskabets generalforsamling i marts. Samtidig vil bestyrelsen øge overskudsudlodningen for 2018, så der i alt udloddes 45 mio. kr. for året. Forslaget om den reviderede udbyttepolitik er en del af et større forslag til vedtægtsændringer, der blandt andet skal styrke Danish Agros demokratiske opbygning via indførelse af en delegeretforsamling. 

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, forklarer baggrunden for disse tiltag således: 

- Danish Agros omfattende udvikling gennem de sidste 15 år har kun kunnet lade sig gøre gennem Danish Agros medlemmers støtte til en konservativ udbyttepolitik. Det har givet plads til udvikling, internationalisering og vækst af koncernen. Denne udvikling er ikke slut for Danish Agro, men koncernen har i dag et så stærkt fodfæste i Danmark og internationalt og skaber så gode resultater, at vi mener, der er plads til en mere lempelig udbyttepolitik. Når det er økonomisk muligt at honorere vores loyale ejere via en revideret udbyttepolitik, skal vi gøre det – og det mener vi, at det er nu, siger han.

Helt præcist er det rammerne for udlodning, der foreslås ændret. Ved en soliditet på 30 % – 35 % kan der, som noget nyt, henlægges op til 25 % af foreningens årsresultat til foreningens medlemmer. I de nuværende vedtægter er det maksimalt 10 %, der kan henlægges i dette interval. Ved en soliditet på 25 % - 30 % kan der fortsat disponeres op til 10 % af foreningens årsresultat til medlemmerne. 

- Vi mener, at bestyrelsens forslag sikrer en god balance mellem hensyn til Danish Agro koncernens videre udvikling og en ansvarlig overskudsdeling til vores loyale ejere, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Øget overskudsudlodning
På Danish Agros generalforsamling vil Danish Agros bestyrelse samtidig foreslå, at udbyttebetalingen for regnskabsåret 2018 skal følge det reviderede forslag for udbyttepolitik. Det betyder, at udlodningen for året øges fra 10% til 25% af Danish Agros resultat efter skat, hvilket er 45 mio. kr. for regnskabsåret 2018. 

- At vi lægger op til at revidere vores udbyttepolitik nu skyldes netop, at bestyrelsen mener, at Danish Agro koncernen har fået en økonomisk kapacitet, der muliggør en mere lempelig udbyttepolitik. Derfor mener vi også, at der er plads til, at udbyttebetalingen for 2018 følger de rammer, vi har beskrevet i de reviderede vedtægter, siger Jørgen H. Mikkelsen og fortsætter: 

- For 2018 indstiller bestyrelsen, at der overføres 18 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne svarende til 10 % af årets resultat efter skat, som fordeles på basis af årets samhandel. På grund af koncernens stærke finansielle position og solide nøgletal er der i år valgt at øge overskudsudlodningen ved at overføre ekstra 27 mio. kr. fra de frie reserver til medlemmernes andelskapitalkonti. Denne ekstraordinære overførsel fordeles på basis af samhandel over de sidste fem år. Vi indstiller således til sammenlagt at øge overskudsudlodningen for året, så den lyder på 45 mio. kr. til medlemmerne, siger han.

Danish Agro holder generalforsamling den 5. marts klokken 9.30 på Hotel Comwell i Køge.