CSR

« Tilbage


Danish Agro overskudsdeklarerer 128 mio. kr. til medlemmerne

16-02-2022

På baggrund af Danish Agro koncernens stærke resultat i et udfordrende år har Danish Agros bestyrelse besluttet at øge overskudsdeklareringen for 2021.

Bestyrelsens beslutning betyder, at der fordeles 128 mio. kr. tilbage til medlemmerne.

- På trods af vanskelige markedsvilkår har Danish Agro koncernen formået at lande et stærkt resultat for 2021, hvor soliditeten er realiseret på 29,1 %. I lyset af de svære og lidt usikre betingelser, som mange af vores medlemmer oplever i hverdagen, har vi helt ekstraordinært besluttet at øge vores overskudsdeklarering, så der udloddes i alt 128 mio. kr. til medlemmerne, siger Jørgen H. Mikkelsen, bestyrelsesformand i Danish Agro.  

Danish Agros vedtægter foreskriver, at foreningens medlemmer kan tilgodeses gennem overskudsudlodning med 10 % af overskuddet efter skat, når soliditeten er på mellem 25 – 30 %. Bestyrelsen har i år helt ekstraordinært besluttet at udlodde 100 mio. kr. yderligere udover denne ramme. Det gør, at der samlet bliver udloddet 128 mio. kr. til Danish Agros medlemmer.  

- Det er et naturligt mål for os som andelsselskab, at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede. På baggrund af årets gode resultat er der plads til en større overskudsudlodning til vores ejere end normalt. Det går fint i hånd med virksomhedens mulighed for yderligere at udvikle sig, siger han.

Danish Agro står både finansielt og kommercielt stærkt ved indgangen til 2022 og sætter sig høje finansielle mål for det kommende år. 

- Vi har ambitioner om at skabe så meget værdi for vores medlemmer som muligt. Det skal ske i dagligdagen gennem et værdiskabende samarbejde med os, og så sigter vi efter at kunne sikre overskudsudlodning ved årsregnskabets afslutning. For 2022 forventer vi et resultat før skat i niveauet 500 mio. kr. og en soliditetsgrad i niveauet 32 %. Det giver, ifølge vedtægterne, mulighed for en overskudsdeklarering på 25 % af overskuddet efter skat, siger han.