CSR

« Tilbage


Danish Agro med i nyt DanAvl-samarbejde

29-04-2016

Med Landbrug og Fødevarer i front er der i dag indgået aftale om en ny forretningsmodel for DanAvl, som er de danske svineproducenters avlssystem, hvor Danish Agro nu bliver medejer

Landbrug og Fødevarer koordinerer og systematiserer det danske svineavlsarbejde. Med det nye salgsselskab varetages markedsføring, salg og distribution af avlsmaterialet til både Danmark og internationalt.

Den nye aftale, hvor Landbrug & Fødevarer (51 %), DanBred International A/S (24,5 %) og Danish Agro (24,5 %) er medejere af DanAvl, skal sikre en styrket konkurrenceevne på verdensmarkedet. Selskabet vil være operationelt fra 1. august 2016.

Øget konkurrenceevne og internationalisering har netop været et vigtigt argument for at gå med i ejerkredsen, siger Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker og fortsætter:

- Jeg er helt sikker på, at det nye DanAvl vil øge udbyttet af dansk svinegenetik til gavn for både ejerne, svineproducenterne men også for kunderne rundt om i verden. Aftalen vil øge de internationale muligheder for dansk genetik og komme de danske svineproducenter til gode. Endelig er aftalen også en mulighed for Hatting, der er Europas største producent af ornesæd, at kunne internationalisere sig yderligere i de kommende år. Genetik passer rigtig fint ind i Danish Agros internationaliseringsstrategi, siger Christian Junker.

Ny direktør bliver Thomas Muurmann Henriksen, der kommer fra en rolle som CEO i DanBred International.

– Grundlæggende er der tale om, at det nye DanAvl laver en ny forretningsmodel, der skaber en sammenhængende værdikæde. Dermed skabes der et nyt internationalt avlsselskab, siger Thomas Muurmann Henriksen.

Det forventes, at DanAvl kan vokse betragteligt på eksportmarkedet med den nye ejerkreds i ryggen. Helt konkret indebærer den nye konstruktion, at al produktion fremadrettet foretages på basis af licensproduktionsaftaler med DanAvl, og at selskabet fremover selv varetager salgsopgaven direkte eller via agenter og samarbejdspartnere.