CSR

« Tilbage


Årsregnskabsmeddelelse 2015

03-02-2016

International vækst og lokal forankring bag hidtil bedste årsresultat i Danish Agro koncernen.

Med realiseringen af det hidtil bedste årsresultat har 2015 været et succesrigt år for Danish Agro koncernen. Vi er lykkedes med mange aktiviteter, der nu og fremadrettet vil være med til at skabe de bedst mulige betingelser for øget værditilvækst hos de landmænd, der handler med os.

Danish Agro koncernen realiserede i 2015 et resultat før skat på 603 mio. kr. Det er koncernens hidtil bedste resultat, og det ligger 53 mio. kr. højere end resultatet i 2014 – en forbedring på 10 %. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 19 %. 

Omsætningen i 2015 var på 28,5 mia. kr. mod 24,1 mia. kr. i 2014, hvilket er en vækst på 18 %. Væksten skyldes primært den øgede omsætning fra tyske Ceravis AG, som er konsolideret ind i årets sidste syv måneder. Efter skat realiserede Danish Agro koncernen et overskud på 486 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen primo med 15 %. Koncernens egenkapital er øget med 969 mio. kr. fra 3.169 mio. kr. til 4.138 mio. kr. Koncernens soliditet udgør 30 % svarende til sidste års niveau. At soliditeten ikke er øget relateres alene til opkøbet af Ceravis AG, der har været med til at øge den samlede koncerns balancesum.

Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, er yderst tilfreds med det forløbne år:

- I 2015 har Danish Agro deltaget aktivt i den fortsatte konsolidering af den internationale grovvarebranche samtidig med, at vi har nået alle de finansielle mål, vi satte os for.  Vi står i det hele taget i en fornuftig økonomisk position, så vi fremadrettet kan blive en endnu bedre samarbejdspartner til de landmænd, vi handler med, siger han og fortsætter:

- I en svær tid for mange landmænd, har vi et stort fokus på, at skabe værdi for landmanden i hverdagen. Vi har fokus på specialisering og viden, så vi kan bidrage med de nyeste og bedste løsninger. Årets grovvareinvesteringer i Tyskland og Sverige er derudover et middel til, at vi fortsat kan tilbyde kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Det er vigtigt her at understrege, at vækst for Danish Agro ikke er et mål i sig selv. Væksten er midlet til at kunne opretholde en sund forretning i en indtjeningsmæssig presset branche, da størrelse blandt andet sikrer indkøbsstyrke og bedre betingelser ved forhandling med leverandører. Fokus i 2016 vil blive på konsolidering af de eksisterende aktiviteter i koncernen, siger han.

 

Styrket internationalt samarbejde

2015 blev primært kendetegnet ved, at Danish Agro koncernen konsoliderede sin position, som en af de to største og vigtigste grovvarepartnere for landbruget på markederne rundt om hele Østersøen.

I maj 2015 godkendte de tyske konkurrencemyndigheder Danish Agros opkøb af det tyske grovvareselskab Ceravis AG. Siden har fokus været på integration af de tyske aktiviteter i den øvrige koncern. I august 2015 blev der desuden indgået aftale om, at Ceravis AG per 1. januar 2016 overtager tre af den tyske grovvarekoncern Agravis’ datterselskaber i Nordtyskland. Ceravis AG står dermed endnu stærkere i den nordlige og østlige del af Tyskland, og vil med en omsætning i niveauet 10 mia. kr. blive den næststørste spiller i landsdelen.

I december 2015 blev der derudover indgået aftale om opkøb af det svenske grovvareselskab Kalmar Lantmän. Kalmar vil blive det fremtidige hovedsæde og knudepunkt for Danish Agro koncernens grovvareaktiviteter i Sverige, hvorfra import af f.eks. råvarer og gødning samt eksport af korn vil ske.

I 2015 gennemførte Danish Agro koncernen erhvervelse af enekontrol over selskaberne Hedegaard A/S og DLA Agro a.m.b.a. Danish Agros ejerskab af begge selskaber havde indtil da været underlagt en stemmeretsbegrænsning, som betød, at de ikke var kontrolleret af Danish Agro. Danish Agros udgangspunkt for ønsket om enekontrol var først og fremmest begrundet i compliance-hensyn. Derudover var større effektivitet og bedre udnyttelse af viden og ressourcer vigtige mål, som vil gavne såvel koncernen, som de kunder vi handler med.

For at skabe de bedste betingelser for en positiv videreudvikling af koncernens maskinaktiviteter blev disse i 2015 udskilt fra de øvrige grovvareaktiviteter og blev et særskilt forretningsområde, Agribusiness Machinery, i koncernen. Formålet er, at det skal sikre en bedre udnyttelse af synergier, erfaringsudveksling og koordinering på tværs af selskaber og lande. Omsætningen fra maskiner nåede i 2015 op imod 2 mia. kr.

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er meget tilfreds med de mål, som Danish Agro koncernen har realiseret i 2015:

- Bestyrelsen i Danish Agro og jeg personligt er yderst tilfreds med den måde, Danish Agro har formået at blive en endnu stærkere samarbejdspartner for vores kunder og ejere i 2015. Landbrugsbranchen står i en historisk alvorlig situation, hvor mange landmænd har det svært. Det er noget, vi tager meget alvorligt i Danish Agro, og derfor har vi hele tiden fokus på, hvordan vi kan være med til at øge værditilvæksten hos den enkelte landmand. Det er derfor en stor glæde at se, hvordan vi som landmænd dagligt høster frugterne af den vækst og internationalisering vores koncern gennemlever. Vi mener, at vi har fundet en god balance mellem international styrke og lokal forankring. Det er det, der skaber værdi for landmanden i hverdagen. Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser skal gå hånd i hånd med lokal indsigt og serviceydelser, siger Jørgen H. Mikkelsen og fortsætter:

- Det glæder mig også, at vi på grund af det gode resultat igen i år kan tilgodese vores medlemmer gennem overskudsudlodning. Det er et naturligt mål for os som andelsselskab, at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede, slutter han.

 

Forventninger til 2016

Danish Agro koncernen forventer i 2016 en omsætning i niveauet 35 mia. kr. svarende til en vækst på ca. 22 %. Koncernen stiler mod et resultat før skat i niveauet 600 - 650 mio. kr. efter afskrivninger på ca. 500 mio.kr. Koncernbalancen forventes at udgøre ca. 15,5 mia. kr. Egenkapitalen øges til niveauet 4,6 – 4,7 mia. kr. svarende til en soliditet i niveauet 30 %. 

Koncernen vil i 2016 fokusere på at integrere de nytilkøbte forretninger i Tyskland og Sverige og få trukket maksimale synergier ud af koncernens mangeartede aktiviteter.