CSR

« Tilbage


Danish Agro udvider på Fredericia Havn

14-12-2020

Med en ny aftale kan Danish Agro se frem til at udvide sin kapacitet på Fredericia Havn med et nyopført pakhus på 2.000 m2.

Central beliggenhed og attraktive faciliteter gør Fredericia Havn til et vitalt knudepunkt for den danske grovvarebranche. Én af landets største grovvarekoncerner Danish Agro udvider nu deres mangeårige import- og eksportaktiviteter af korn og foderstoffer på Fredericia Havn. Danish Agro og ADP A/S har indgået ny udvidet lejeaftale på i alt 6.500 m2 pakhuskapacitet på Fredericia Havn. Med den ny aftale kan Danish Agro se frem til at udvide sin kapacitet på Fredericia Havn med et nyopført pakhus på 2.000 m2. 

Den nye aftale ligger i forlængelse af et mangeårigt og værdiskabende samarbejde mellem de to parter, som i de næste mange år vil fortsætte i et fremtidssikret set-up på Fredericia Havn.

”Fredericia Havn er et vigtigt knudepunkt for vores aktiviteter på grund af havnens centrale beliggenhed, og det er afgørende for vores udvikling, at ADP tænker visionært sammen med os. Vi har en rigtig god udvikling i vores forretning på Fredericia Havn, og med den ny mangeårige aftale og en udvidelse af vores lagerkapacitet har vi optimale betingelser for at øge mængderne på Fredericia Havn i de næste mange år”, siger Jens Toft, Logistikdirektør Danish Agro. 

ADP har igennem de seneste år igangsat markante investeringer i opførelse af nye pakhuse, forbedringer af infrastrukturen og arealer for at sikre kunderne de bedste løsninger til oplagring og effektiv godshåndtering. I løbet af 2021 vil 3 af i alt 5 nye pakhuse stå færdige til oplagring af bulk produkter.

”Helt i tråd med vores strategi om at tiltrække vækst til vores havne, så investerer vi nu et trecifret millionbeløb i udvidelse af vores infrastruktur og pakhuskapacitet, så Fredericia Havn fortsat bliver et vitalt knudepunkt for den danske grovvarebranche. Vores ambitiøse udviklingsplaner kræver stærke partnerskaber med vores kunder, og vi glæder os derfor over, at vi har indgået en ny langvarig aftale med Danish Agro, som er en strategisk vigtig kunde for os”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

I juli 2021 kan Danish Agro se frem til at overtage det nyopførte pakhus, som ligger i forlængelse af deres eksisterende lejemål centralt på Centerhavnen i Fredericia. Med i alt tre pakhuse får Danish Agro en udvidet lagerkapacitet frem mod næste års høstsæson.

”Med den udvidede lagerkapacitet på Fredericia Havn opnår vi et stærkt konkurrencemæssigt set-up som kan forbedre vores samlede logistik til gavn for vores kunder. Med en udvikling, der går i retning af større skibe, så kommer Fredericia Havn med kajnære arealer og pakhuse ud til 15 meter vand til at blive et endnu vigtigere knudepunkt, der indfrier vores langsigtede strategi”, siger Jens Toft, Logistikdirektør i Danish Agro.

En afgørende konkurrenceparameter for grovvareselskaberne er central placering af lagrene i forhold til kunderne og muligheden for import- og eksport af store mængder, og her giver Fredericia Havn nogle klare konkurrencemæssige fordele med den centrale placering og store vanddybde.

”Gode havnefaciliteter, central beliggenhed og muligheden for at konsolidere store mængder af import- og eksport af korn og foderstoffer giver os de bedste forudsætninger for at styrke vores forretning og konkurrencekraft i mange år frem”, slutter Jens Toft.