Special Feed

Special Feed dækker primært over aktiviteter inden for produktion og salg af vitamin- og premixblandinger. Derudover dækker forretningsområdet over salg af farm supply-produkter, veterinærmedicin og genetik.

Vilomix koncernen producerer kundetilpassede vitamin- og mineralblandinger til danske og udenlandske husdyrproducenter samt til foderstofindustrien. Vilomix har en betydelig markedsandel i Danmark og en stadig stigende aktivitet på eksportmarkedet. Vilomix leverer høj standard på varernes kvalitet, serviceydelser og tilbyder faglig viden. Selskabet sælger deres produkter til landmænd i mere end 25 lande.

Udover premix- og vitaminaktiveter dækker forretningsområdet også over Vilomix koncernens aktiviteter inden for genetik, farm supply og veterinærmedicin, som bliver håndteret i forskellige datterselskaber.