DanHatch A/S

DanHatch A/S er en internationalt orienteret koncern med hovedforretningsområde inden for fjerkræ. Med rugerifaciliteter beliggende i Danmark og Polen er selskabet en af Europas største aktører inden for udrugning af daggamle kyllinger.

Hovedaktiviteten i DanHatch er at drive rugerivirksomhed med tilknyttet opdræts- og rugeægsproduktion i Danmark og Polen. Virksomheden er en af Europas største og mest effektive producenter af daggamle kyllinger.

Den årlige produktion på 250 mio. daggamle kyllinger fra egne rugeæg udruges på virksomhedens to rugerier lokaliseret i henholdsvis Vrå i Nordjylland og Ragebøl i Sønderjylland.

DanHatch leverer zoonose-fri daggamle slagtekyllinger med stor livskraft og et godt udbyttepotentiale. Produktionen er bygget op omkring strenge hygiejnekrav, der sikrer mod smittekilder.