Food Activities

Forretningsområdet Food Activities dækker over fødevareaktiviteterne i henholdsvis DAVA Foods Holding A/S og DanHatch A/S.

Levnedsmiddelvirksomheden DAVA Foods Holding A/S er markedsleder i Danmark, Sverige og på Færøerne inden for produktion, forarbejdning, pakning og distribution af friske skalæg samt pasteuriserede og kogte ægprodukter. Herudover eksporteres der til Grønland, Finland, Norge, Tyskland, Tjekkiet og Holland.

DanHatch A/S producerer årligt 250 mio. daggamle kyllinger, og er på den baggrund et af Europas største og mest effektive rugerier.

Forretningsområdet Food Activities stod i 2019 for 6 % af koncernens samlede omsætning på 35,3 mia. kr.