DLA Agro a.m.b.a.

DLA Agro er koncernens fælles indkøbsselskab, som gennem koordineret indkøb servicerer dets medlemmer i Skandinavien og i Østersøregionen.

DLA Agros formål er at indkøbe produkter inden for områderne foderråvarer, gødning, planteværn, plastik, net og bindegarn til medlemmerne og via deres indkøbsvolumen at sikre, at produkterne indkøbes til konkurrencedygtige priser. Danish Agro har den største ejerandel i DLA Agro på 69,3 %.

Derudover sikrer DLA Agro, at medlemmerne kan tilbyde landbruget et alsidigt kvalitetssortiment. Selskabet giver sine medlemmer et højt niveau af forsyningssikkerhed tillige med, at der kan trækkes på en stor ekspertise inden for de enkelte vareområder.

Den øgede internationalisering, specielt omkring Østersøen, har resulteret i mange synergier i det daglige indkøbsarbejde, hvor der nu er markant større volumener og flere lokaliteter at arbejde med end tidligere. Specielt har den større indkøbsvolumen via Hankkija Oy i Finland betydet, at DLA Agro er blevet en væsentlig større indkøber af forskellige landbrugsrelaterede varer generelt, og det har fremkaldt yderligere respekt fra leverandørerne til DLA Agro.