DanGødning A/S

DanGødning er Nordeuropas største producent af flydende gødning til landbruget.

DanGødning blev etableret i 1991 og produktsortimentet spænder over samtlige gødningstyper med alle mikro- og makronæringsstoffer til alle typer afgrøder.

Gødning fra DanGødning er et miljøvenligt alternativ, fordi der anvendes næringsholdige biprodukter fra olieraffinaderier, forbrændingsanlæg og medicinalindustrien.

For at sikre optimal udnyttelse af den sparsomme mængde kvælstof der må udbringes på markerne, anvender DanGødning forskellige anerkendte additiver, der mindsker fordampningen fra amidkvælstof.

Gennem en streng intern og ekstern kvalitetskontrol tilstræber DanGødning at sikre flydende gødninger af den bedste kvalitet, som fuldt ud er konkurrencedygtige med faste gødninger.