Agribusiness Support

Agribusiness Support dækker over diverse supportselskaber, der støtter op om den traditionelle grovvarehandel.

En af Danish Agro koncernens strategier for at skabe værdi til sine ejere er at blive en mere integreret del af vores egen værdikæde. Vi vil gerne, i så høj grad som muligt, selv forarbejde og udvikle de produkter, vi forhandler - for derigennem at skabe merværdi for vores ejere og sikre kvalitet overfor kunderne. Dette sker gennem en række selskaber, som er aktive i forskellige brancher.

De enkelte selskaber støtter op indenfor blandt andet indkøb af varer, forædling af nye kornsorter, rapsforarbejdning, produktion af flydende gødning og forarbejdning af vegetabilsk fedt.