Agribusiness Denmark

Det danske grovvaremarked er Danish Agro koncernens historiske udgangspunkt og er hjemmemarked for moderselskabet Danish Agro a.m.b.a. Forretningsområdet omfatter Danish Agros traditionelle grovvareaktiviteter i Danmark samt Hedegaard, som Danish Agro har en betydelig ejerandel af.

Den danske landbrugsbranche har gennem de senere år været præget af en hurtig strukturudvikling, der har betydet større og færre danske landbrug. Da både Danish Agro og Hedegaard er et spejl af landbrugets strukturudvikling, har udviklingen på samme måde været en del af den danske grovvarebranche.

Opkøb, vækst og synergier har været kodeordene for at kunne tilbyde så effektive og stærke grovvareforretninger, som landmændene har efterspurgt.

Især Danish Agro har taget aktivt del i konsolideringen i den danske grovvarebranche og står sammen med Hedegaard for ca. 34 % af markedsandelen i Danmark.