CSR

Klimaneutral i 2050

Danish Agro deler Landbrug & Fødevarers vision om klimaneutrale fødevarer i 2050, som betyder at landbrugs- og fødevaresektoren på det tidspunkt ikke skal udlede flere klimagasser end den optager.

I tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer, landmænd og fødevarevirksomhederne i Danmark vil vi – i overenstemmelse med FNs verdensmål – samarbejde om, at finde en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.
 
Samarbejde
Hvis dette mål skal nås forudsætter det samarbejde på tværs af værdikæden imellem alle aktører, så der opnås reelle bæredygtige forandringer, innovation og en klimaværdi i varer og produkter, som forbrugerne vil bakke op om. 
 
Det er netop også baggrunden for, at Danish Agro støtter op om Landbrug & Fødevarers vision, så det er den fælles vision, der definerer de indsatser, som Danish Agro sætter i søen og rapporterer på. 
 
Danmark har rigtig gode forudsætninger for at gå forrest. Danish Agros ejere er allerede blandt de dygtigste og mest klimaeffektive i verden, og det skaber en stærk forudsætning for det videre samarbejde.
 
Læs mere om visionen om Klimaneutrale fødevarer i 2050 her.