Gødninger til økologisk planteavl

Danish Agro tilbyder både organiske- og mineralske gødninger, der er tilladt i økologisk planteavl.

Til planteavleren, der ikke har adgang til f.eks. husdyrgødning anbefales Binadan 4-1-3, der er baseret på ren kyllingegødning. Som i anden organisk gødning skal næringsstofferne fra den kompakterede kyllingegødning omsættes i jorden, inden de bliver tilgængelige, hvorfor første års virkningen af kvælstof normalt vil ligge i størrelsesordenen 60 %. Øgro N15, der er fremstillet af hydrolyserede svinebørster er rig på lettere omsætteligt kvælstof og her kan regnes med en førsteårsvirkning på ca. 70 % af kvælstoffet.

Danish Agro’s Kaliumvinasse er et tørret ekstrakt fra bioethanol produktion og er kendetegnet ved et godt forhold på 2:1 mellem K og S.

Blandt de mineralske gødninger markedsfører vi Patentkali, Kaliumsulfat, Kieserit, Naturgips og Wigor S. Patentkali og Kaliumsulfat indeholder foruden kalium også magnesium og svovl. Kieserit anvendes ved magnesium- og svovlmangel. Wigor S anbefales som svovlkilde til f.eks. græsmarker.

Vær opmærksom på at mælkeproducenter, ifølge Mejeriforeningens retningslinjer, ikke må anvende produkter produceret med gødninger, der er produceret på basis af kød- og benmel. Spørg evt. efter disse, såfremt du er økologisk planteavler, og din produktion ikke skal anvendes til kvægfoder. Flere gødningsprodukter kræver dokumentation før brug i form af jordbundsanalyser og konsulenterklæring.

Se vores aktuelle sortiment af gødninger til økologisk planteproduktion.