Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Kerb i vinterraps
 
 
 
NY GODKENDELSE AF KERB I VINTERRAPS
 

 

Tidspunktet for optimal behandling med Kerb i vinterrapsen nærmer sig
 
Jordtemperaturen falder med hastige skridt og er pt. flere steder under 10°C. Skal der udføres en behandling med Kerb, er det således en fordel at udføre den primo november, da den bedste effekt opnås, når græsplanterne er små. Foretag gerne behandlingen forud for let nedbør med god vandmængde (mindst 200 l/ha vand) og højst mulig dråbestørrelse.
 
Anvendelse og dosering
I marker med en stor forekomst af græsukrudt anbefaler vi en behandling med Kerb 400 SC. I pløjefrie sædskifter er det særlig vigtigt med en effektiv græsbekæmpelse, og i sædskifter med frøgræs bør der altid anvendes Kerb. Midlet har en anden virkemåde end andre græsmidler, og er derfor med til at forebygge resistens mod ukrudtsmidler. 
 
Kerb 400 SC har også en god effekt på fuglegræs, men har en begrænset virkning på de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter.
 
1,25 l/ha Kerb 400 SC anbefales mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks og store bestande af fuglegræs og enårig rapgræs. Mod væselhale i stor mængde er Kerb ikke fuldt effektiv, men bedste effekt fås på så små planter som muligt. 
 
1,0 l/ha Kerb 400 SC er tilstrækkelig mod moderate bestande af enårig rapgræs og spildkorn.
 
Undersøg marken før behandling og vurdér, om der evt. kun er behov for en behandling af foragre.
 
Regler for anvendelse af Kerb
Miljøstyrelsen har udvidet den ordinære godkendelse af Kerb 400 SC til også at omfatte vinterraps. Vilkårene for den nye godkendelse svarer nogenlunde til de dispensationer, som har været givet de senere år, men der er dog nogle ændringer:
  • Behandlingsperioden er begrænset til november og december.
  • Kerb må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling (inden behandling med Kerb, bør man derfor tjekke rapsmarkerne for eventuelle større forekomster af kålbrok med deraf risiko for omsåning til foråret).
  • Der er ikke længere krav om, at sprøjteføreren skal sidde i en lukket førerkabine med kulfilter, men det er fortsat vigtigt at reducere eksponeringen af sprøjteføreren.

 

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte vores specialister på 7215 8000.

 
 

Med venlig hilsen,
Danish Agro

 

 
 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her