Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Bekæmpelse af Hvedegalmyg
 
 
 
Følg flyvningen af hvedegalmyg fra begyndende skridning
 

 

Hvedegalmyg overvintrer i hvedemarker, og ofte findes flest hvedegalmyg i områder og marker med mange års hvededyrkning. Hvedegalmyggene kan kun gøre skade fra omkring svulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring (st. 43-61), hvorfor en evt. bekæmpelse også skal ligge indenfor denne periode på ca. 8-10 dage. 

 

Af de pt. dyrkede sorter er Kalmar, Sheriff og KWS Cleveland resistente mod den orange-gule hvedegalmyg, og bekæmpelse er ikke aktuel i disse sorter.

 

Larvernes sugning resulterer i skrumpne kerner. Bekæmpelse skal rettes mod de voksne hvedegalmyg, og før larverne søger ind til kerneanlæggene. Bekæmpelse er kun aktuel, hvis galmyggene flyver i det korte tidsrum fra begyndende skridning til begyndende blomstring. Der skal således være et sammenfald mellem et følsomt udviklingstrin og flyvning af hvedegalmyg.

 

Ved meget kraftig flyvning tidligt kan der også undtagelsesvis være behov for 2 behandlinger med 8 dages mellemrum. I tyske forsøg med tidlige og kraftige angreb blev der opnået merudbytter på omkring 30 hkg/ha ved bekæmpelse ved begyndende skridning, mens merudbyttet kun var omkring det halve ved sprøjtning efter fuld gennemskridning.

 

 

 
 
 

Fugtig jord og ”grill-vejr” fremmer

Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op ad jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille og lunt vejr ("grill-vejr") omkring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder. Risikoen for angreb forventes i år at være størst, hvor/hvis der lokalt er faldet noget regn i den seneste periode.

 

Billede 1. Hun af orange-gul hvedegalmyg i hvedeaks.

 
 
 

 

Middelvalg og dosis

Ved behov for bekæmpelse kan anvendes 0,2 kg/ha Karate 2,5WG eller 0,2 l/ha Mavrik Vita.   

 

Vårhvede også modtagelig

Vær også opmærksom på evt. angreb i vårhvede, som blomstrer senere, og hvor der derfor oftere er sammenfald mellem flyvning og et modtageligt udviklingstrin end i vinterhvede. 

 
 

Har du spørgsmål om bekæmpelse af hvedegalmyg kan du kontakte Kundeservice på 7215 8000.

 

Med venlig hilsen

Danish Agro

 

 
 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her