Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Aktuelt i vinterraps
 
 
 
AKTUELT I VINTERRAPS
 

 

Det lune vejr i uge 38 har sat gang i vinterrapsen, og det er aktuelt at vurdere behovet for ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering.
 
Ukrudtsbekæmpelse
 
Vælg én af nedenstående strategier med Belkar:
  • Er der en meget tæt bestand af ukrudt eller mange kamiller bruges 0,4 - 0,5 l/ha, når rapsen har 6 løvblade. Anvend evt. 0,5 l/ha i forageren og tilpas doseringen til ukrudtsfloraen i resten af marken.
  • Er der konstateret mange storkenæb, anbefales en delt behandling med 2 x 0,25 l/ha. Første behandling udføres, når rapsen har ca. 3 blade. 2. behandling udføres ca. 2-3 uger senere.
I langt de fleste marker er der senere behov for behandling med Kerb. I år har Kerb fået en regelret godkendelse og midlet må nu bruges i november og december. Kerb bekæmper de fleste græsser, spildkorn og fuglegræs.
 
En effektiv vækstregulering udføres bedst når raps har 4-5 blade
 
Året er stadig ikke normalt, da jord- og havtemperaturen er høj. Det betyder, at behovet for vækstregulering skønnes højere end normalt. Behovet afhænger meget af plantetætheden og væksthastigheden. Behovet for vækstregulering er størst i tidligt såede og tætte marker, samt i marker, hvor der er meget kvælstof til rådighed. Raps etableret først i august begynder sin strækningsvækst noget tidligere end raps etableret i sidste halvdel af august. Derfor er der behov for en højere dosering og dermed en længere virkningstid. En rapsplante med optimal struktur i foråret er grundlaget for et højt udbytte. 
 
Behovet er størst i tætte marker med mange planter samt i kraftige marker.
 
Ved behov for vækstregulering anvendes 0,4 l/ha Juventus eller 0,4 - 0,5 l/ha Caryx, når rapsen har 4-5 løvblade.
 
Husk, at Belkar og vækstregulering ikke må blandes, og der skal gå min. 7 dage mellem behandlingerne.
 
Status for rapsjordlopper
 
I registreringsnettet er der 25% af markerne på landsplan, hvor skadetærsklen for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larve er overskredet.
 
Tidspunktet for en effektiv bekæmpelse er ret fleksibelt fra rapsen har 4-5 blade og frem til sidst i oktober. Du kan derfor tilpasse behandlingstidspunktet, så det evt. passer med andre behandlinger. Belkar og Karate må gerne blandes.
 
Mod rapsjordloppens larve anbefales 0,2 kg/ha Karate.
 
 

Med venlig hilsen,
Danish Agro

 

 
 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her