Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Nyt optimeret sofoder
 
 
 
Nye aminosyrenormer til diegivende søer
 

Ved den netop afholdte svinekongres offentliggjorde SEGES en markant normstigning hos de diegivende søer (se indlæg her). Normerne er gået fra 6,6 g. st. ford. lysin til 7,7 g. st. ford. lysin. Det må siges at være et markant spring. Med denne stigning vil vi kunne opnå en højere kuldtilvækst samt et mindre vægttab hos soen under diegivningen. Den øgede aminosyretilsætning vil medføre, at søerne får opfyldt deres næringsstofbehov ved lavere tildeling af FEso.

 
 
Danish Agro er klar med nyt nærings- og fiberrigt sofoder
 

I Danish Agro har vi de seneste tre år allerede arbejdet med et nærings- og fiberrigt sofoder for at undersøge, hvordan soens og smågrisenes ernæringsbehov kan blive dækket bedst muligt. På den baggrund anbefaler vi nu producenter med store kuld at bruge vores nye optimerede sofoder, som er mere nærings- og fiberrigt. Vi har testet foderet hos en række kunder og kan se, at foderet giver følgende fordele:

  • Sundere søer - mindre foderforbrug. Sofoderet giver bedre trivsel, bedre mæthed,  mindre vægttab og bedre holdbarhed. Samtidig får du et mindre foderforbrug og en besparelse på ca. 140 kr. pr. so.

  • Bedre mælkeydelse hos søerne. Soen producerer mere mælk og er hurtigere med at komme i gang med at malke.

  • Øget kuldtilvækst. Højere og bedre mælkeydelse hos soen giver en øget kuldtilvækst og dermed også en højere fravænningsvægt. Både Seges' og Danish Agros forsøg viser, at fravænningsvægten øges med 3-400 gram.

 
 
Hvad indeholder vores nye sofoder?
 
  • Et øget aminosyreniveau. Vi hæver dette niveau helt op til 7,7 gr. lysin pr. FEso pr. dag
  • VAK-korn, som er strukturvalset korn, der giver god mæthed og god mavesundhed.
  • Gærplus, som er med til at bekæmpe uønskede mikroorganismer som fx. clostridia og E.coli., hvilket er med til at give en bedre tarmflora.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte bedrift, når vi skal anbefale den optimale fodersammensætning, da mange faktorer er i spil. Derfor vil fodersammensætningen variere fra bedrift til bedrift. Vi kan dog generelt se, at det især hos producenter med søer med store kuld giver en bedre bundlinje at øge næring og fibre i foderet, selvom om foderet er dyrere end normalt.

 
 
 
Kundecase: Engholm/Krogsgaard Svineproduktion
 

En af de cirka 20 besætninger som har afprøvet det nye nærings- og fiberrige sofoder, er Engholm/Krogsgaard. Her har driftsleder Niels løbende haft fokus på at få en optimalt fungerende farestald. Igennem et tæt samarbejde med Danish Agro har han fået udviklet et sofoder, som passer præcist til deres bedrift. Engholm/Krogsgaard har 1.250 årssøer med en produktion af ca. 43.000 stk smågrise til eksport ved 30 kg.De ligger således i den høje ende mht. antal smågrise pr. kuld - nemlig 17,2 levendefødte og 1,7 døde. I arbejdet med at få farestalden til at fungere mest optimalt, har de for et år siden i samarbejde med Danish Agro indført et mere nærings- og fiberrigt foder. Det har givet følgende resultater:

  • Reduktion af foderforbruget med 140 FE pr. årsso. Hertil skal nævnes, at de allerede kom fra et forholdsmæssigt lavt foderforbrug.
  • Bedre malkeevne: Søerne producerer mere mælk og er hurtigere til at komme i gang med malke. Det har betydet en bedre tilvækst op til fravænning.
  • Smågrisenes vægt ved fødsel har været øget med 30-40 gr.
 
 
Læs hele casen her
 
 
 
Få en beregning på dit sofoder
 

Ring til vores foderspecialister på tlf. 72 15 80 00 og få en beregning på, hvilket næringsstofniveau er mest fordelagtigt for din bedrift.

 

Du kan også læse mere på www.danishagro.dk/sofoder.

 
 
 

Med venlig hilsen
Danish Agro

 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her