Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Maltbygforsøg i Karise
 
 
 

Maltbyg storskala forsøg med N-tildeling

 

Som opfølgning på din deltagelse i vores Maltbygdag i Karise på en kold dag i juni sender vi her som lovet resultaterne fra vores storskala forsøg med to kvælstofniveauer til maltbyg i Danish Agros forsøgsmark i Karise.


Forsøgene er udført af Østdansk Planteavlsrådgivning, som også har indsamlet data.


Resultaterne med tildeling af hhv. 120 kg N og 160 kg N viser, at der i de fleste sorter er et betydeligt potentiale for merudbytte med høj N-tilførsel. De viser også, at selv med det høje kvælstofniveau er proteinindholdet forholdsvist lavt, og kvaliteterne opfylder maltbyg-kravene.


Bl. a. har den nye maltbygsort Crossway givet et merudbytte på ca. 17 hkg ved tildeling af 160 kg N i forhold til 120 kg N.

 

På baggrund af forsøgene vil der være god økonomi i at tildele optimalt tilladt kvælstof til maltbyg-afgrøden. Der skal selvfølgeligt tages hensyn til klimavariationer og forfrugt i dyrkningen, men tilsyneladende er der et potentiale.

 

Nedenfor kan du se resultaterne, og udbyttet er korrigeret til 14,0 % vand.


Se skemaet nedenfor i større udgave her (som pdf)

 
 
 
 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte enten markedsdirektør Palle Greiersen på tlf. 88873990 / pag@danishagro.dk eller produktchef Stig Jeppesen på tlf. 88873982 / stj@danishagro.dk.

 
 
 

Med venlig hilsen
Danish Agro

 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her