Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Kend dit korn - og få den optimale fodringsøkonomi
 
 
Kære hjemmeblander
 

Høsten er nu på vej i hus, og kornet skal omsættes til værdi i stalden.

 

Indlagring

For at få den størst mulige værdi ud af dit korn, er det naturligvis vigtigt først og fremmest at sikre dig værdierne på lageret. Læs gode råd til indlagring her.

 

Kend dit korn - det betaler sig

Ud over din indlagring er det vigtigt at kende næringsstofindholdet i dit korn, da kornet udgør en stor del af den samlede foderblanding. Det giver dig de bedste kort på hånden til at opnå en optimal fodersammensætning og produktivitet.

 

Der kan være stor variation i korns indhold af næringsstoffer, og der kan være regionale udsving i det høstede korns kvalitet og proteinindhold. Derfor er det vigtigt, at du ikke indretter din foderstrategi efter nationale gennemsnit, men i stedet tager udgangspunkt i dit eget korn.

 

Justering af din foderstrategi

Som hjemmeblander anbefaler vi derfor, at du får taget kornanalyser af dit korn, så du evt. kan få justeret din fodersammensætning.

 

Husk også at få analyseret dit korn igen omkring årsskiftet, da vandprocenten ændrer sig, når kornet har ligget på lageret noget tid.

 

Vores salgskonsulenter er klar til at hjælpe dig på tlf. 72 15 80 00, hvis du ønsker sparring om justering af din foderstrategi eller yderligere information om analysemuligheder. 

 
 
 
 
Generelt om kornanalyser
 

Hvis kornprøven af dit korn ikke er repræsentativ, er den mere vildledende end vejledende. Derfor er det ikke en god idé kun at udtage en enkelt prøve øverst i planlageret eller nederst fra en silo. Der bør tages mindre prøver fra alle læs, for at opnå et repræsentativt resultat. Husk at hvis kornet tørres efter prøveudtagning, skal tørstofprocenten korrigeres. Klik på linket nedenfor og læs mere om korrekt prøvudtagning. 

 
 
Vejledning til prøveudtagning
 
 
 
 
Blandet korn - hvad så?
 

Har du blandkorn i siloen, kan foderoptimeringer baseret på ”standardkorn” være risikabelt og uøkonomisk. Derfor at det vigtigt at få udtaget og analyseret det blandede korn korrekt. Ved blandkorn skal der anvendes kemisk analyse. 

 
 
 
Analyseforslag
 

Kontakt din Danish Agro fodringsrådgiver og få en analyse-anbefaling for netop din besætning. Det er gratis at få taget vand- og proteinanalyse på korn i din nærmeste Danish Agro afdeling. Kontakt din sælger og forhør dig om nærmeste afdeling med proteinapparat.

 

Har du behov for specialanalyser, tilbyder vi følgende pakker:

 
 
 
 
Analyserekvisition
 

Via linket her kan du hente og udfylde vores analyserekvisition, som skal afleveres til din nærmeste Danish Agro afdeling.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til din rådighed på tlf. 72 15 80 00.

 
 
 

Med venlig hilsen
Danish Agro

 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her