Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Efterafgrøder - har du bestilt?
 
 
Efterafgrøder - har du bestilt?
 

Det er ved at være til at bestille efterafgrøder, hvis du vil sikre dig de ønskede sorter og rettidig levering.

 

Nedenfor har vi samlet lidt information til dig, om de forskellige arter inden for efterafgrøder. 

 
 
 
 
Græsefterafgrøder
 

Når der skal etableres græsefterafgrøder er det vigtigt at vælge den rigtige art under hensyntagen til, hvilken afgrøde græsset skal etableres i. Det er vigtigt, at alle sorter, der vælges til efterafgrøde - uanset art, er sildige. 

  • Almindelig sildig rajgræs og rødsvingel kan anvendes i kornafgrøder og majs.
  • Hundegræs er kun egnet som efterafgrøde i majs.
 
 
Læs om græsefterafgrøder
 
 
 
 
Olieræddike
 

Olieræddike har et dybt og forgrenet rodnet, som åbner jorden og modvirker jordpakning, ligesom efterafgrøden, forudsat at der er tilstrækkeligt med kvælstof, kan berige jorden med organisk materiale. Olieræddike virker effektivt mod udvaskning af det kvælstof, der måtte mineraliseres i perioden fra høst og hen over vinteren. Optimal sådybde er 2-3 cm i et veltilbedt såbed.

 

Danish Agro har flere sorter bl.a. Silentina, Rutina, Ikarus, Maximus/Gelloutine og Defender. 

 
 
Læs mere
 
 
 
 
Mark radise, Structorator
 

Mark radise eller alm. ræddike samler energien i roden for at kunne blomstre året efter. Den sætter væsentlig mindre top om efteråret end de øvrige arter, og er normalt nemmere at nedmulde. Den kraftige rod angives at forbedre jordstrukturen. Structorator har lidt større frø, og er dermed nemmere at sprede. 


Structurator kan anvendes som efterafgrøde, men er ikke godkendt som mellemafgrøde. Structurator ædes villigt af hjortevildt og arten har mange trofaste avlere, der praktiserer reduceret jordbearbejdning.

 
 
 
 
Gul sennep
 

Gul sennep sorten Odysseus vokser godt til i efteråret og er resistent mod roenematoder, hvilket betyder en hurtig reduktion af nematoder, idet opformeringsgraden i de tyske afprøvninger har været 0,1-0,3 (i klasse 2). Den hurtige vækststart i efteråret medfører effektiv optagelse af det kvælstof, som måtte blive mineraliseret  i efteråret.

 
 
 
MFO blandinger
 

MFO blanding ”90-10”
Efterafgrøder, der også ønskes anvendt som Miljøfokusareal, skal bestå af mindst 2 arter. Derfor har vi sammensat MFO-blanding 90-10, der består af 90 % nematoderesistent olieræddike Maximus samt 10 % nematoderesistent gul sennep Odysseus. For at opnå en god og tæt efterafgrøde anbefales det at udså blandingen i ca. 2 cm dybde i et godt såbed.  


MFO blanding ”BLÅGUL”
Blågul er en blanding af honningurt og olieræddike, der kan anvendes både til efterafgrøde og MFO-efterafgrødeblanding etableret frem til og med 20. august. Blandingen kan sås både før og efter høst, da honningurtens frø er coatede. 

Kombinationen er god, da begge arter har hurtig vækst og bidrager positivt til opsamling af kvælstof, der måtte mineraliseres efter høst. Honningurt har et meget tæt rodnet i de øverste 20 cm, hvorimod olieræddike afsøger de dybere jordlag for overskydende kvælstof. Ligesom olieræddike udvintrer honningurt, hvorfor blandingen kan anvendes i typiske kornsædskifter.


MFO-Efterafgrøder, herunder MFO-græsudlæg
MFO-efterafgrøder og MFO-græsudlæg skal sikre, at jorden om efteråret er dækket med afgrøder, der både har en kvælstofoptagende effekt og fremmer biodiversiteten. Der skal som hovedregel etableres en anden afgrøde efter en MFO-efterafgrøde. Dette krav gælder dog ikke for MFO-græsudlæg.  Som MFO kan man anvende arealer med efterafgrøder, i form af blandinger som f.eks. olieræddike og gul sennep (MFO 90-10) og/eller udlæg af græs i hovedafgrøden. 

Pligtige/frivillige efterafgrøder og græsudlæg indgår i fastlæggelsen af MFO-arealet med en vægtningsfaktor på 0,3. Det betyder, at 1 ha med efterafgrøder/græsudlæg kan medregnes som 0,30 ha MFO. Det er efter MFO-reglerne tilladt at afgræsse og tage slæt på arealer med MFO-efterafgrøder og MFO-græsudlæg.


Der findes en række krav skal være opfyldt for MFO-efterafgrøder og MFO-græsudlæg - læs mere her.

 
 
 
Sammenhæng mellem MFO-efterafgrøder/græsudlæg og de pligtige efterafgrøder
 

Man kan bruge udlæg af efterafgrødeblandinger som Blå-Gul og MFO 90-10 samt udlæg af græs til at overholde både kravet til efterafgrøder i henhold til gødskningsbekendtgørelsen og kravet til efterafgrøder udlagt som MFO, hvis de efterfølges af en vårsået afgrøde.
Vær opmærksom på at der gælder forskellige bestemmelser for MFO efterafgrøder og pligtige efterafgrøder.

Via linket nedenfor finder du en oversigt over, hvilke typer af efterafgrøder og græsudlæg, der kan anvendes i forhold til reglerne for MFO-efterafgrøder og de pligtige efterafgrøder.

 
 
Læs mere
 
 
 
 
Yderligere information og bestilling
 

Har du spørgsmål omkring efterafgrøder, er vi klar til at hjælpe dig på tlf. 72 15 80 00.

Ønsker du at bestille efterafgrøder, kan du benytte denne bestillingsseddel. Du kan også bestlle online via kundeportalen under menupunktet "Efterafgrøder". Her kan du også læse mere om de enkelte sorter. 

 
 
 

Med venlig hilsen
Danish Agro

 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her