Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Nytårshilsen fra Danish Agro
 
 
 
 

Godt men udfordrende år for Danish Agro koncernen

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af sidste års udfordrende høst var det meget positivt, at høsten 2019, på trods af regionale forskelle, var en generelt god høst i vores kernemarkeder. Landmændene har kunnet levere afgrøder, der havde et gennemsnitligt udbytte på lidt over middel, og det har været i fine kvaliteter. Det giver nye kommercielle muligheder for koncernen. Det var også positivt, at flere og flere landmænd ønsker at handle med Danish Agro, hvilket har resulteret i, at vi formentlig vil realisere den hidtil største omsætning i koncernens historie.


Samtidig var 2019 også et meget udfordrende år. Tørken, der ramte hårdt på tværs af vores kernemarkeder i 2018, har som forventet også haft effekt i store dele af 2019. Det har påvirket vores kommercielle muligheder i et i forvejen presset marked. Det kombineret med et øget konkurrencepres i stort set alle vores kernemarkeder har naturligvis påvirket vores resultatskabelse.


Danish Agro koncernen har været igennem en positiv udvikling i 2019. Vi har formået at realisere langt de fleste organisatoriske og strukturelle mål, som vi havde sat for året.

  
I Danmark har vi haft fokus på at styrke kompetencer og viden i organisationen. Der er gennemført yderligere uddannelse af specialister indenfor de forskellige produktområder. Derudover har danske landmænd haft gavn af stærke, nye ydelser såsom bestilling og levering af planteværn samme dag.

 
På de internationale markeder har vi konsolideret vores position i de otte lande, hvor vi har grovvareselskaber. Fælles for de otte markeder er, at 2019 overordnet var et godt år med gunstige vejrforhold og en heraf følgende god og gennemsnitlig fin høst af høj kvalitet.

 
Også i 2019 har Danish Agro koncernen rykket sig på sin position inden for maskinhandel. I Danmark er der f.eks. sikret et generationsskifte i Mørkøv Maskinforretning A/S, da Røstofte Maskiner A/S overtog forretningen. Med repræsentation i syv lande er Danish Agro den største samarbejdspartner til CLAAS på verdensplan.

 

 

Delegeret forsamling

2019 blev også året, hvor Danish Agros medlemmer vedtog at indføre en delegeret forsamling som nyt politisk styreorgan i selskabet. Processen omkring valg af delegerede i efteråret har været konstruktiv, og 42 nyvalgte medlemmer er klar til at træde sammen i den nye delegeret forsamling i 2020. Vi er sikre på, at delegeret forsamlingen vil være en stor styrke for koncernen samt sikre en bredere repræsentation i koncernens styrende myndighed. Vi ser frem til samarbejdet.

 

 

Digital samarbejdspartner 

Danish Agro koncernen har en strategi om at blive en stærkere digital samarbejdspartner for jer landmænd. Det er blandt andet baggrunden for, at vi i efteråret 2019 investerede i det danske selskab GrainIt, der har udviklet en nem og intuitiv app til styring af landmandens lagre. Vi ser store perspektiver i dette samarbejde og ser gode synergier med koncernens øvrige digitale tilbud.

 

 

Klimaneutral fødevareproduktion i 2050

I 2019 offentliggjorde Landbrug & Fødevarer deres klimastrategi. I Danish Agro tror vi på, at vi som selskab bedst kan gøre en reel forskel, hvis det sker i samarbejde med alle øvrige aktører i værdikæden, og hvis samarbejdet er baseret i fælles, forpligtende mål.


Det er derfor en selvstændig pointe, at vi bakker aktivt op om Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Hvis vi skal lykkes med dette mål, så skal det efter vores opfattelse ske gennem forpligtende samarbejder i fødevareerhvervet, som batter noget – og ikke via isolerede enkelttiltag blandt de enkelte aktører. 


Vi er helt på linje med Landbrug & Fødevarer, når de skriver, at det vigtigste er, at der skabes et samarbejde om at finde en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

 

 

Køreplanen for 2020

Vi står foran et spændende 2020, hvor vi har flere muligheder for samhandel med jer grundet den fornuftige høst i 2019. Vi står med et rigtig godt udgangspunkt for at blive en endnu stærkere samarbejdspartner for vores kunder og ejere. Vi har et meget kompetent hold, der hver dag bliver bedre til at skabe værdi på din bedrift.


Med tak for et godt samarbejde i 2019 ønskes Du og din familie et rigtig godt nytår og et lykkebringende 2020.

 
De bedste nytårshilsener,

 
 

 

 

 
 
Regionsmøder 2020
 
Husk at sætte kryds i kalenderen, så du kan deltage på Danish Agros regionsmøder i 2020. 
 
Regionsmøderne afholdes:
  • Nordjylland den 3. marts
  • Midtjylland den 4. marts
  • Fyn den 4. marts
  • Sydjylland den 5. marts
  • Sjælland Midt og Nord den 10. marts
  • Sjælland Syd og Lolland Falster den 10. marts

Nærmere information om tid og sted følger i det nye år.

 
 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her