Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Kalkstatus
 
 
 
Vurdering af jordens kalkstatus og eventuel tilførsel af kalk
 

 

 

Lave kalktal koster udbytte - vurdér jordens kalkstatus forud for næste sæson.

 

Igennem mange år har kalkforbruget været lavt, og det betyder, at jordens gennemsnitlige reaktionstal (Rt) er faldet fra 6,5 til 6,2. Et Rt på 6,2 er tilstrækkeligt på de lettere jordtyper, men mellemjorder og stærkere jordtyper skal ligge noget højere mellem 6,5 og 7. 

 

Et passende Rt i jorden ift. jordtype og sædskifte/afgrøder er – sammen med tilstrækkelig nedbør og varme – helt afgørende for optimal afgrødevækst og dermed udbytte, da Rt afgør næringsstoffernes tilgængelighed og den mikrobielle aktivitet i jorden. Et lavt Rt i jorden øger desuden risikoen for  opformering af bl.a. kålbrok i raps og rodbrand i roer. På især stærke lerjorder er der store udfordringer med strukturskader, som i praksis giver størst udfordringer i våde år, men som slår negativt igennem på rod- og afgrødevækst uanset vejrbetingelser. Tilførsel af tilstrækkelige mængder kalk/calcium på disse jorder vil være med til at sikre en bedre struktur og bæreevne, da calcium binder sig til lerkolloiderne og dermed giver en mere ”luftig” jord. 

 

Denne orienteringsskrivelse indeholder en oversigt over de forskellige afgrøders følsomhed for kalkmangel samt det anbefalede reaktionstal. Derudover kan du finde information om valg af kalktype og en gradueret kalktilførsel.  

 

Hele skrivelsen kan findes ved at klikke her (åbner som en pdf fil i et nyt vindue).

 
 
 

Vores planteavlsspecialister står klar til at rådgive yderligere om tilførsel af kalk.

 

Du kan som altid kontakte os på 7215 8000. 

 

Med venlig hilsen,

Danish Agro

 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her