Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Information til medlemmer
 
 
 
Information til Danish Agros medlemmer
 

 

Kære medlem af Danish Agro


På generalforsamlingen den 5. marts 2019 vedtog Danish Agros medlemmer en række vedtægtsændringer, der blandt andet har til hensigt at styrke den demokratiske opbygning i foreningen.

 
Det blev besluttet at indføre en delegeret forsamling, hvor der skal vælges 7 delegerede blandt Danish Agros medlemmer i hver af selskabets 6 valgregioner. Delegeret forsamlingen skal være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer.

 

Ekstraordinære regionsmøder 2019 – valg af delegerede

Delegeret forsamlingen skal samles for første gang i forbindelse med generalforsamlingen i 2020. Inden da bliver der derfor afholdt ekstraordinære regionsmøder i november 2019, hvor de i alt 42 delegerede, der skal mødes til generalforsamlingen i 2020, bliver valgt på tværs af selskabets 6 valgregioner.

 

KLIK HER for at åbne den samlede orientering, som også indeholder information om hvor og hvornår, der afholdes ekstraordinære regionsmøder. 

 

Alle medlemmer vil få tilsendt invitationer til regionsmøderne ca. tre uger før møderne.

 

Indstilling af potentielle delegerede
Hele ideen bag indførelsen af en delegeret forsamling er, at sikre den brede repræsentation i selskabets øverste myndighed på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer. 


Det er suverænt Danish Agros medlemmer, der vælger medlemmer til delegeret forsamlingen og der kan frit indstilles kandidater på regionsmøderne.   


Til hvert regionsmøde vil Danish Agros nomineringsudvalg, som vedtægterne foreskriver, indstille syv kandidater til valg på hvert regionsmøde. De indstillede kandidater vil repræsentere et bredt udsnit af bedriftstyper, kompetencer, mv. Som navnet antyder er de indstillede kandidater netop blot et forslag til valg. 


Danish Agros vedtægter og kommende regionsmøder
Danish Agros vedtægter samt øvrige informationer om de kommende regionsmøder kan findes på: danishagro.dk/vedtægter

 

På vegne af bestyrelsen i Danish Agro


Jørgen H. Mikkelsen
Bestyrelsesformand

 

 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her